Totalbanken: Ikke tilstrækkelig opbakning til kapitaludvidelse

Trods et flertal på 55 pct. af stemmerne fra de fremmødte aktionærer på Totalbankens ekstraordinære generalforsamling så var det ikke tilstrækkeligt til, at bestyrelsen kunne få sit forslag om en kapitaludvidelse igennem, da der kræves to tredjedeles flertal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sonny Munk Carlsen

Trods et flertal på 55 pct. af stemmerne fra de fremmødte aktionærer på Totalbankens ekstraordinære generalforsamling så var det ikke tilstrækkeligt til, at bestyrelsen kunne få sit forslag om en kapitaludvidelse igennem, da der kræves to tredjedeles flertal.

Det fremgår af referatet af generalforsamlingen, som den fynske bank har fremsendt til fondsbørsen.

I alt var 66 pct. af kapitalen repræsenteret på forsamlingen, men med 1.014.759 stemmer for og 837.705 stemmer imod, så var der ikke tilstrækkelig med opbakning til forslaget om kapitaludvidelse.

»Uanset at der således var flertal for forslaget, blev det ikke vedtaget under henvisning til, at det ikke opnåede det fornødne kvalificerede flertal,« hedder det.

Bestyrelsen havde ønsket at udvide kapitalen med op til 100 mio. kr. Pengene skulle bruges til at styrke banken i forhold til kapitalkravene, ligesom de skulle anvendes til at vokse forretningsomfanget.

For to uger siden indkaldte to aktionærer dog til en konkurrerende ekstraordinær generalforsamling den 5. september med et forslag til behandling om annullere kapitaludvidelsen og i stedet se på muligheden for at fusionere banken eller sælge den.

De to storaktionærer er ifølge Finans erhvervsmanden Heine Delbing med 18,5 pct. af aktierne og aktieanalytiker Michael West Hybholt med en ejerandel på under 5 pct. af aktierne.

»Michael West Hybholt, Keld Askær, Heine Delbing afgav indlæg, hvis hovedindhold var, at bestyrelsen ikke forud for forslaget om kapitalforhøjelse i tilstrækkelig grad havde undersøgt andre muligheder. Rasmus Larsen opfordrede til, at man støttede bestyrelsens forslag for at sikre, at der stadig var et lokalt pengeinstitut i området.«

Totalbanken justerede i sidste uge i forbindelse med regnskabet for første halvår forventningerne til 2018 og venter nu et et overskud på 35 til 40 mio. kr. før skat. Det var en præcisering i positiv retning. Tidligere ventede banken et overskud på 30 til 40 mio. kr. før skat.