Totalbanken holdt skindet på næsen

Fynsk-baserede Totalbanken fastholder forventningerne til hele året i forbindelse med offentliggørelse af regnskabet for første halvår.

Læs mere
Fold sammen
Dermed ventes fortsat en basisindtjening i 2009, der er 3-4 mio. kr. lavere end i 2008.

I årets første seks måneder havde banken et lille nettooverskud på 5,9 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. i samme periode året forinden. Helt i tråd med den aktuelle trend i landets banker og sparekasser er det udlånene, der høvler af overskuddet. Tab på dårlige lån udgjorde 30,6 mio. kr. i første halvår mod 12,1 mio. kr. i samme periode året forinden, hvilket altså ikke var nok til at male bundlinjen rød.

- Nedskrivningerne kan primært henføres til erhvervskunder og har en spredning på forskellige brancher. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan behovet for nedskrivninger på udlån vil udvikle sig hen over året. Udviklingen afhænger af finanskrisens fremtidige omfang og dybde, herunder også påvirkningen på ejendoms- og arbejdsmarkedet, hedder det i regnskabet.

Basisindtjeningen udviklede sig neutral for så vidt angår indtægter på renter og gebyrer, som var på niveau med samme periode året forinden. Til gengæld tjente den Assens-baserede bank gode penge på de finansielle markeder, idet man for første halvår kunne bogføre 13,7 mio. kr. på kursreguleringer mod blot 1 mio. kr. året forinden.

Udlånene er blevet mindsket i perioden, så de nu omtrent er på størrelse med indlånene. Det skyldes en begrænsning i lånelysten som følge af de økonomiske forhold, anfører banken.

- Udviklingen i udlån og garantier skal ses i lyset af de samfundsøkonomiske forhold. Flere virksomheder er afventende med igangsætning af nye investeringer og projekter. Hos private er efterspørgslen på udlån og garantier generelt faldet, afledt af bl.a. lavere omsætning på boligmarkedet og en stigende arbejdsløshed, skriver Totalbanken.

Ud over den bedre balance mellem ud- og indlån har banken fået tilført 92,5 mio. kr. i hybrid kernekapital under vilkårene i Bankpakke II, hvilket har fået solvensprocenten op på 16,8.