Totalbanken fik hidtil bedste halvårsresultat

 

Den fynske bank Totalbanken opnåede sit hidtil bedste resultat, da banken onsdag offentliggjorde regnskab for første halvår af 2007. Banken øgede sit resultat før skat med 65 pct. til 56,9 mio. kr. i årets første halvdel mod et halvårsresultat på 34,4 mio. kr. i første halvår 2006.

 

Det positive resultat skyldes fortsat stigende indtægter fra nettorenter og gebyrer, positive kursreguleringer og en række positive nedskrivninger på udlånskontoen.

 

De gode takter fra halvåret får nu Totalbanken til at opjustere forventningerne fra et ventet resultat før skat på 57-62 mio.kr. til nu 75-80 mio. kr.

 

Den positive udvikling fra første halvår ventes at fortsætte. De eneste sten på vejen ventes at være faldende aktivitet på boligmarkedet og pres på rentemarginalen grundet øget konkurrence.

 

I forventningerne indgår neutrale nedskrivninger på udlån samt positive kursreguleringer på 24,0 mio.kr. samt ombygning og renovering af filialer og hovedkontor med en samlet driftspåvirkning på 3 mio.kr., oplyses det.

 

# Halvårsregnskab - Totalbanken:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 66,2 65,9

 

Kursregulering: 18,9 2,4

 

Nedskrivninger på udlån: -8,7 1,4

 

Resultat før skat: 56,9 34,4

 

Nettoresultat: 42,7 24,8

 

Udlån: 2037,1 1720,0

 

Indlån: 2122,2 1429,2

 

Balance: 3051,6 2282,1

 

Egenkapital: 337,0 250,7

 

Solvensprocent: 10,7 10,5 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )