Torsdagens obligationer: Usikkerhed gav beherskede rentefald

De europæiske obligationsmarkeder profiterede torsdag af en vigende risikolyst blandt investorerne, der trimmede deres aktiebeholdninger for i stedet af kanalisere penge over de fastforrentede papirer - såsom statsobligationer.

Trafikken af penge ud af aktiemarked og over i obligationsmarkedet gav stigende obligationskurser og faldende renter. Det gjorde sig blandt andet gældende på det danske marked, hvor renten på den tiårige statsobligation endte i 0,13 pct. efter et fald på 2 basispoint.

En af se udløsende faktorer for torsdagens bevægelser på finansmarkederne var offentliggørelsen natten til torsdag af skuffende handelstal fra Kina. Her viste eksporten sig at være faldet langt mere end vente i september med 10 pct. opgjort i dollar - og på årsbasis.

Også importen viste sig ringere end ventet og gav lidt ekstra næring til frygten for en opbremsning i den globale økonomi.

Den tiårige amerikanske rente lå ved dansk børslukketid til et fald på 3 basispoint til 1,74 pct. og var faldet fra niveauet 1,79 pct. siden før onsdag klokken 20, da referatet fra det seneste rentemøde i landets centralbank, Federal Reserve, indikerede et tiltagende pres blandt bankens pengepolitiske medlemmer for at hæve renten.

Ud på torsdag eftermiddag viste de ugentlige tal for nytilmeldte ledige en lidt bedre udvikling end ventet, idet der i sidste uge registreredes 246.000 nytilmeldte ledige mod et ventet niveau på 253.000 ifølge et estimat fra Bloomberg News. Tallet gav dog ikke anledning til yderligere forskydninger på markedet.