Torsdagens obligationer: Inflationstal gav løft til renten

En række nøgletal, der i det store hele var nogenlunde som ventet, gav et skub op til de europæiske renter torsdag - herunder den toneangivende danske rente.

Den tiårige danske statsobligation med udløb i 2025 lukkede med en rente på 0,38 pct. Det var 2 basispoint højere end ved lukketid onsdag og 4 basispoint højere end det laveste niveau torsdag, før nøgletallene kom på bordet.

Først viste inflationsudviklingen i eurozonen sig at lande på et rundt nul målt på årsbasis ifølge en opgørelse fra EU's statistikkontor, Eurostat. Den første opgørelse havde vist et fald på 0,1 pct., og økonomerne havde ventet, at det tal ville blive bekræftet i den endelige opgørelse.

Inflationstal fra USA viste sig også næsten som ventet, da forbrugerpriserne i marts steg med 0,9 pct. set i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde forudset en stigning på 1,0 pct.

På månedsbasis steg forbrugerpriserne med 0,1 pct. - her lå økonomernes forventning på 0,2 pct.

FÆRRE NYE LEDIGE END VENTET

Eftermiddagen bød også på tal for nytilmeldte ledige i USA. Her stod det klart, at 253.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge. Det var dermed færre nytilmeldte ledige end ventet. Ifølge et estimat fra Bloomberg var der blandt økonomerne i snit spået om 270.000 nye ledige.

Antallet af fortsatte ledige faldt samtidig til 2,17 mio. mod estimeret 2,18 mio. og 2,19 mio. ugen tidligere.

Både inflations- og ledighedstallet kom klokken 14.30, hvor renten skød i vejret - men efterfølgende faldt lidt igen.