Topotarget: Starter klinisk fase I/II med PXD 101 (Opd)

 

TopoTarget og CuraGen har startet den kliniske fase I/II undersøgelse med belinostat (PXD101). Det oplyser det danske biotekselskab.

 

Undersøgelsen foretages på en række centre i EU og retter sig mod kræftsygdommen akut myeloid leukæmi (AML).

 

Patienterne vil få standarddoser idarubicin i kombination med enten belinostat indgivet intravenøst én gang dagligt i fem dage eller kontinuerlig infusion af belinostat over 24-48 timer. Inkludering i de to behandlingsgrupper vil ske parallelt med henblik på at evaluere sikkerheden og fastlægge den maksimalt tolererede dosis (MTD). Når den maksimale dosis er fastlagt, vil studiet blive videreført til fase II for yderligere at fastlægge sikkerheden og effekten af belinostat i kombination med standarddoser idarubicin.

 

Der vil ingå patienter under 60 år med tilbagevendende eller behandlingsresistent AML, eller patienter over 60 med nyligt diagnosticeret eller tidligere behandlet AML. Indledningsvis vil 24-40 patienter blive inkluderet i én af to behandlingsgrupper og modtage intravenøs behandling med en kombination af belinostat og idarubicin.

 

Patienter, som opnår fuldstændig eller delvis respons vil fortsætte med at modtage behandling med belinostat, indtil sygdomsprogression - og undersøgelsens primære mål omfatter evaluering af bivirkninger, tolerabilitet og effekt for hvert af behandlingsregimerne. De sekundære mål omfatter tid til progression, responsvarighed og overlevelse.

 

- I prækliniske forsøg har belinostat vist kraftig væksthæmmende aktivitet over for leukæmi-cellelinjer, og vi har evidens for, at belinostat har en forstærkende effekt i kombination med antracykliner, siger Topotargets administrerende direktør, Peter Buhl Jensen. Han peger på, at for patienter over 60 år er de hidtil tilgængelige behandlinger forbundet med væsentlige bivirkninger, som kan begrænse brugen i denne patientgruppe.

 

- Vi er derfor meget interesserede i at lære mere om den rolle, som HDAC-hæmmere som f.eks. belinostat kan spille i behandlingen af AML, siger direktøren.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )