Topotarget: Offentliggør positive data fra kræftforsøg

Topotarget og samarbjedspartneren CuraGen Corporation har offentliggjort opdaterede kliniske resultater om belinostat til behandling af T-celle lymfekræft på et møde i American Society of Hematology i Atlanta, Georgia.

Samtidig har Topotarget og CuraGen indsendt data fra forsøgene med perifert T-celle lymfekræft til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) som led i et møde ved afslutningen af fase II-studierne.

Baggrunden er et møde i slutnignen af sidste måned, hvor selskaberne mødtes med FDA for at gennemgå udviklingen af intravenøst indgivet belinostat til behandling af PTCL. FDA planlægger CuraGen at indsende en klinisk forsøgsprotokol til FDA i henhold til den såkaldte Special Protocol Assessment (SPA) procedure og forventer at indlede et klinisk registreringsstudie for PTCL i 2. halvår 2008.

- Det positive møde med FDA har bestyrket vores tro på at vore belinostat-data kan lede os til en hurtig markedsgodkendelse med PTCL -en sygdom, hvor der er et klart behov for nye behandlingsalternativer, siger Peter Buhl Jensen der er administrerende direktør i TopoTarget.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )