Topotarget får tildelt patenter for APO010 i Europa

Topotarget har fået tildelt to patenter for det potentiaelle cancermiddel APO010 i Europa.

APO010 undersøges i øjeblikket i fase I studier hos patienter med uhelbredelige fremskredne eller resistente solide tumorer (kræftknuder).

Patentet EP1246925 dækker Topotargets såkaldte Megaligand-teknologi.

Patentet gælder indtil 2020 og er allerede tildelt i Australien, Singapore og godkendt i Sydkorea og Sydafrika. Patentansøgningen er stadig verserende i andre større geografiske områder, herunder i USA.

Der er ligeledes tildelt et andet patent vedrørende APO010, EP1481687, i Europa, som dækker anvendelsen af Megaligander som f.eks. APO010 til klargøring af medicin til injektion i kroppens hulrum.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )