Topotarget: Bivirkninger blot i et af mange forsøg - dir (Opd)

 

Topotarget har konstateret alvorlige bivirkninger i et af sine kliniske forsøg, men da blot er tale om en lille patientgruppe og der er gang i mange andre forsøg, betragter ledelsen det ikke som en nyhed, der er kritisk for selskabet.

 

- Når vi er i gang med 15 forskellige undersøgelser, så er det en naturlig følge, at ikke alt er en succes, siger administrerende direktør hos Topotarget, Peter Buhl Jensen, til RB-Børsen.

 

To af fire patienter, som led af kræftsygdommen avanceret resistent myelomatose, udviklede akut forværring af en allerede eksisterende nedsat nyrefunktion, under forsøgene med Belinostat i kombination med Velcade.

 

- Vi standser forsøgene med den patientgruppe, indtil vi ved, hvad det er, som foregår, siger Peter Buhl Jensen, og tilføjer, at forsøgene med Velcade-kombinationen over for de øvrige patientgrupper fortsætter som hidtil.

 

Topotarget er også i færd med kliniske forsøg af Belinostat i tre andre kombinationer, og de forløber ifølge direktøren, som de skal. Inden nytår venter han, at der er yderligere nyt herom.

 

- Belinostat er en stor del af vores forretning. De øvrige forsøg kører helt som planlagt. Vi ser gode resultater, og vi er gået i gang med AML-forsøg, siger Peter Buhl Jensen.

 

AML dækker over kræftsygdommen Akut Myeloid Leukæmi, og de to øvrige kombinationer er forsøg med stoffet til behandling af kræft i æggestokkene og blærekræft. Velcade-forsøget, som viste bivirkningerne, er til behandling af myelomatose, hvor behandlingen sker ved injektion.

 

- Inden nytår venter vi at vide, hvilken type vi skal fokusere på og først vil søge om godkendelse til. Det er ikke nødvendigvis den, som har det største forretningspotentiale, forklarer Peter Buhl Jensen.

 

Han tilføjer, at det største potentiale ligger i Belinostat i kombination med carboplatin og paclitaxel, som er til behandling af blærekræft.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )