Topdanmark vil udstede kapitalbeviser for 750 mio. kr.

Forsikringsselskabet Topdanmark vil udstede kapitalbeviser i størrelsesordenen 750 mio. kr. Det oplyser selskabet til fondsbørsen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Udstedelsen blev allerede meddelt i forbindelse med selskabets offentliggørelse af halvårsrapporten for 2015.

Forsikringsselskabet oplyser, at kapitaludstedelsen sker i overensstemmelse med reglerne i Solvens II, der er et europæisk regelsæt, som sigter mod at få skabt fælles regler indenfor EU i forsikringsbranchen. Det tilsigter blandt andet, at forsikringsselskabernes risikostyring skal forbedres.

Det bliver Danske Bank, der kommer til at stå for udbudsprocessen, oplyser Topdanmark.