Topdanmark markant bedre end ventet

Læs mere
Fold sammen
Forsikringsselskabet Topdanmarks nettooverskud kom lige over milliarden i 2003, og det er noget mere, end markedet havde forudset

- og det bedste nogensinde. Et bedre investeringsafkast og en lavere combined ratio er ledelsens forklaring på, at resultatet

også overstiger dens egne forventninger efter opjusteringen i november.- Det er et godt resultat, som vi er tilfredse

med, men vi må endelig ikke blive selvtilfredse. Vi kan og skal gerne gøre det bedre, siger Topdanmarks administrerende

direktør, Michael Pram Rasmussen, i koncernens nyhedsbrev Focus.Nettooverskuddet steg i 2003 til rekordniveauet 1001

mio. kr. fra 296 mio. kr. året før. Den store fremgang kan forklares med det gode vejr, som betød fravær

af store stormskader, et pænt investeringsafkast samt en ekstraordinær indtægt på 168 mio. kr. fra forsikringskoncernens

salg af sin aktiepost i Danske Bank.- Resultatet i 2003 var påvirket af, at finansindtægterne var knap 400 mio.

kr. højere end oprindelig forudsat, anføres det i årsrapporten.Overskuddet er i øvrigt negativt påvirket

med 55 mio. kr., der er overført til udjævningshensættelser, mens der sidste år blev indtægtsført

95 mio. kr. på den konto. Udjævningshensættelser er den post, som forsikringsselskaber kan benytte til at udjævne

udgifterne til erstatninger mellem perioder med mange og få skader.

Godt i skade

Analytikere, som SME har spurgt for

RB-Børsen, havde blot ventet et nettooverskud på 860 mio. kr. i 2003. Det er især udviklingen i skadeforretningen,

der kom bag på analytikerne. Overskuddet i Skade blev på 653 mio. kr. mod 345 mio. kr. i 2002, mens analytikerne blot

havde forudset et overskud på 560 mio. kr. I Liv svarede resultatet derimod til forventningerne. Liv gav et overskud på

149 mio. kr. i 2003 mod 83 mio. kr. i 2002 og mod ventede 145 mio. kr.Det lykkedes Topdanmark at nedbringe omkostningerne til

administration yderligere i 2003, og med en omkostningsprocent på 19,8 er det laveste niveau nået i koncernens historie.Ledelsen

venter ikke, at de gunstige vilkår fortsætter i år, så forventningerne til resultatet ligger under det realiserede

i 2003. Der ventes et nettooverskud på 575-675 mio. kr. Samtidig planlægger ledelsen at tilbagekøbe egne aktier

for omkring 800 mio. kr. i løbet af året.RB-Børsen