Topdanmark: Kursfald bag nedjustering (Korr)

 

(Korr: 30 mio. kt. rettet til 60 mio. kr. i tredje sidste afsnit)

 

Forsikringskoncernen Topdanmark nedjusterer sine forventninger til 2007-overskuddet i forbindelse med halvårsrapporten trods lavere selskabsskat og bedre udsigter for skadeforløbet. Årsagen er et skuffende investeringsafkast samt lavere overskud fra livsforsikringerne. Vejret har også spillet koncernen et puds i første halvår, men her venter ledelsen at kunne indhente det tabte og mere til i andet halvår.

 

Ledelsen venter et nettooverskud på 1200-1300 mio. kr., en combined ratio på "godt 87 pct." og en vækst i præmieindtægterne på 1 pct. Der var tidligere ventet henholdsvis 1300-1400 mio. kr., "i underkanten af 88 pct." og en præmievækst på 1 pct. Combined ratio er et forsikringsteknisk nøgletal, der sætter udgifter til erstatninger med mere i forhold til præmieindtægterne, og det går derfor bedre, des lavere tallet er.

 

Bag nedjusteringen af overskuddet på 100 mio. kr. ligger flere ting. Et tab på kreditobligationer på 105 mio. kr., et tab på aktierne på 50 mio. kr. og en nedjustering af resultatet i Liv på 25 mio. kr. Det opvejes delvist af et ventet bedre skadeforløb, som giver 35 mio. kr. ekstra samt lavere selskabsskat, der giver 45 mio. kr. Alle tal vedrører effekten på nettoresultatet i koncernen.

 

Lidt overraskende er det, at Topdanmark opjusterer sine forventninger til skadeforløbet for 2007 i betragtning af, at vejrskaderne lå højere end normalt i første halvår.

 

- Topdanmark har haft vejrrelaterede skader, primært vandskader, på omkring 125 mio. kr. brutto og 75 mio. kr. efter refundering fra genforsikringsselskaberne. Dette er noget højere end forudsat. Omvendt ventes skadeforløbet for 2007 forbedret, står der i halvårsrapporten.

 

Forklaringen på, at det tabte kan indhentes, ligger i tre punkter:

 

- Topdanmark tilbageførte 44 mio. kr. fra kontoen med ventede fremtidige erstatningsudgifter (de såkaldte afløb) i 2. kvartal.

 

- Topdanmark venter nu vejrskader på 60 mio. kr. i resten af året, mens prognosen efter 1. kvartalsrapporten lød på 90 mio. kr.

 

- Topdanmark venter, at rentestigninger i den seneste tid vil påvirke skadeforløbet positivt.

 

Det positive syn på skadeforløbet resten af året er forklaringen på, at Topdanmark forbedrer prognosen for combined ratio til de "godt 87" fra "underkanten af 88". Den lidt flydende formulering kan i kroner og øre omformuleres til omkring 35 mio. kr. mere efter skat og omkring 45 mio. kr. mere før skat ifølge Topdanmark.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )