Topdanmark fik halvårsresultat stort set som ventet

 

Forsikringskoncernen Topdanmark levede stort set op til markedets forventninger i første halvår. Selskabet fik et overskud på bundlinien på 764 mio. kr., mens RB-Børsens konsensusestimat viste et overskud på 779 mio. kr. Dermed er overskuddet øget med 75 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

 

Combined ratio er samtidig forbedret til 85,9 pct. fra 86,4 pct. og her var ventet en forbedring til 85,7 pct. Nøgletallet afspejler udviklingen i Skade, da det sætter udgifter til erstatninger, administration med mere i forhold til præmieindtægterne.

 

I Skade blev halvårsoverskuddet på 936 mio. kr. mod 909 mia. kr. et år tidligere, mens overskuddet i Liv er steget til 57 mio. kr. fra 29 mio. kr. Analytikerne forudså overskud på henholdsvis 955 mia. kr. og 83 mio. kr. Koncernens samlede præmieindtægter er steget med 2,5 pct. til 6,2 mia. kr.

 

Ledelsen nedjusterer forventningerne til hele 2007 til et nettooverskud på 1200-1300 mio. kr. fra et tidligere ventet overskud på 1300-1400 mio. kr. Samtidig justeres forventningerne til combined ratio, der nu ventes at ligge på "godt 87", mens der tidligere var ventet et nøgletal "i underkanten af 88".

 

Forventningerne til udviklingen i præmieindtægterne er fortsat en vækst på 1 pct.

 

Topdanmark udvider sit tilbagekøbsprogram for 2007 til 2,1 mia. kr. fra tidligere 1,8 mia. kr.

 

# Halvårsregnskab - Topdanmark:

 

Mio. kr. halvår 2007 RBB-estimat halvår 2006

 

----------------------------------------------------------

 

Præmieindtægter: 6189 - 6036

 

Resultat Skade: 936 955 909

 

Combined ratio: 85,9 85,7 86,4

 

Resultat Liv: 57 83 29

 

Resultat før skat: 979 1025 927

 

Nettoresultat: 764 779 689 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )