Topdanmark: Aktionærer bør vente med at sælge

Topdanmarks bestyrelse anbefaler selskabets aktionærer med at vente på bestyrelsens redegørelse vedrørende det pligtmæssige købstilbud på 183 kr. per aktie, som finske Sampo har fremsat onsdag.

Foto: Jan Jørgensen. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

»Sampo vil offentliggøre tilbudsdokument inden fire uger efter dags dato, og Topdanmarks bestyrelse vil herefter drøfte tilbuddet og, i henhold til Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud, udsende en redegørelse med fordele og ulemper ved det pligtmæssige tilbud,« skriver Topdanmark.

Købstilbuddet er blevet udløst, fordi Sampo har købt ekstra 200.000 aktier i Topdanmark. Derved har det finske selskab, der har Nordea i sin ejerkreds, passeret den danske grænse på en tredjedel af de totale udestående stemmerettigheder, som fordrer, at der fremsættes et tilbud på tilsvarende vilkår til alle de øvrige aktionærer.

Sampos samlede aktiebesiddelse i Topdanmark er på 31.676.920 aktier. If P&C Insurance, der er ejet af Sampo, har overført sine aktier til Sampo og ejer ikke længere aktier i Topdanmark.