Topdanmark-aktien er landet på et attraktivt niveau

Egenkapitalen forrentes med over 20 pct. Hele indtjeningen bruges på opkøb af egne aktier. Sampo sidder i baghånd i dette forløb. Aktien er på ny blevet til en fornuftig placering.

Foto: Jan Jørgensen. Kurven knækkede i februar sidste år forTop-aktien efter en rekord på kurs 235. Siden da er det gået mod sydøst. Første stop i intervallet 180-200 lykkedes ikke. Nu ser en ny udfladning ud til at være i gang på 150-niveauet. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Kurven knækkede i februar sidste år forTop-aktien efter en rekord på kurs 235. Siden da er det gået mod sydøst. Første stop i intervallet 180-200 lykkedes ikke. Nu ser en ny udfladning ud til at være i gang på 150-niveauet.

Top er et interessant eksempel på muligheden for et kursmæssigt afbræk trods mange positive faktorer i spil. Markedet fungerer, og træerne vokser ikke ind i himmelen – uanset om der er tale om en aldrig så veldrevet virksomhed i en branche med lav konkurrence, og hele indtjeningen bruges på opkøb af egne aktier.

Spørgsmålet er, om Top efter denne punktering atter er blevet en fornuftig placeringsmulighed, eller vil kursfaldet først stoppe på et væsentligt lavere niveau?

Pointen er, at Top rummer en veldrevet forretning med lav risiko, som nu kan købes til en rimelig pris på børsen.

Aktier med begrænset down side risk og langsigtet positiv udvikling er interessante for rigtige investorer, som leder med lys og lygte efter gode aktier til porteføljen. Ledelsen gør ingen skam ud af at meddele, at man satser på indtjening frem for volumen.

Den samme attitude ses efter vores opfattelse hos det andet store danske selskab,Tryg, men her er ledelsen nødt til at tale pænt af hensyn til udgangspunktet som oprindeligt et gensidigt selskab, der var ejet af kunderne.

Hos Tryg er der desuden en offensiv satsning på Norge og Sverige, mens Top holder sig til sit hjemmemarked.

Forsikringsbranchen i Danmark er snæver. Der findes selvfølelig konkurrence som i ethvert andet marked, men den flytter ikke noget i disse år.

En forrentning af egenkapitalen på 20 pct. anses som normalt – uagtet afkastet af formuen er trukket ned af det lave renteniveau.

I andre europæiske lande ser man misundeligt på Danmark.Codaner da også et guldæg for sit engelske moderselskabRSA Group.

Forsigtigper

I 2015 havde Top udgifter til skader og administration svarende til 87 pct. af kundernes forsikringspræmier. Det går så godt, at det er svært at vride mere ud af butikken. Samtidig fører ledelsen en forsigtig linje angående placering af pengene, der består af egenkapitalen og af pengestrømmen fra kunderne i form af forudbetale præmier, efterbetalte skadesudgifter og reserver til at dække store udsving.

Her er der altid medieomtale af skader fra vind og vejr, men sidste år lå de kun en smule over det normale. Højere vækst i den danske økonomi og et højere renteniveau udgør de positive muligheder, men de er ikke lige om hjørnet.

Råd til at vente

En mere offensiv holdning ses inden for pensionsopsparing og livsforsikring. Opsparingsprodukter har lang løbetid og vil skabe vækst. Indtjeningen kommer derimod langsomt, men det har et stærkt selskab som Top råd til at vente på.

Her driller det lave renteniveau også, men problemet rammer kunderne og ikke Top som udbyder. Generelt er branchen udsat for en klemme på gamle aftaler med et mindstekrav til afkastet. Bestræbelserne på at begrænse denne belastning og skaffe nye aftaler med et markedsbaseret afkast ser ud til at lykkes.

Samlet fremstår Top som en velfungerende forretning med lav risikoprofil og høj rentabilitet, men uden evne til at præstere vækst. De nye regler for kapitalgrundlaget er vigtige, men fortsat lempelige. Ledelsen søger at opretholde en pæn ekstra reserve som stødpude, og via systematiske opkøb af egne aktier holdes egenkapitalen nede på rundt fem mia. kr. I forhold til det samlede forretningsomfang er det dog ikke noget højt tal.

Samspillet mellem Top og Sampo

Siden 2008 har finskeSampo, der er en af Nordens centrale finanskoncerner og storaktionær i Nordea, støt og roligt opbygget en ledende aktiepost i Top. Sampo har imidlertid indstillet sine egne opkøb. Top gør arbejdet indirekte via de vedvarende opkøb af egne aktier.

Derved stiger Sampos faktiske andel, og man viger uden om et prekært emne. EU-reglerne tilsiger nemlig afgivelse af et bud til de øvrige aktionærer, hvis Sampos aktiepost overstiger en tredjedel af alle aktier. Købmænd, som de er, har de næppe lyst til at betale en høj pris for en fuld overtagelse. Del og hersk, og lad tiden arbejde for dig. Det er holdningen.

Aktien

Ledelsens guidance lyder på et nettoresultat på 800-900 mio. kr. Det er forsigtig set i forhold til de seneste års tal i intervallet 1,1-1,5 mia. kr. Alligevel ønsker man at købe egne aktier for 1,25 mia. kr. Denne plan var ved at blive sat i værk, men nye regler kræver imidlertid, at Finanstilsynet først skal godkende denne udhuling af kapitalgrundlaget.

Aktien handles ud fra vores estimat til P/E 14, men som nævnt burde der være mulighed for et markant højere indtjeningsniveau fremover. Down side risk i aktien forekommer begrænset, og derfor ser vi Top som et godt køb efter det kraftige kursfald.