Tønder Bank får minus på 19 mio. kr.

Tønder Bank præciserer sine forventninger til 2008-resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat til at blive i den høje ende af det tidligere oplyste interval på 31-34 mio. kr.

Samtidig meddeler banken, at den som følge af kurstab og nedskrivninger kommer ud med et underskud før skat på ca. 19 mio. kr.

Der har været et kurstab på 42 mio. kr.

- Kurstabet er påvirket af de yderst negative markeder, som har præget verden i 2008. Kurstabet er ikke realiseret. Det kan i den forbindelse noteres, at det samlede kurstab udgør ca. 11 pct. af bankens beholdning af obligationer, aktier og sektoraktier, bemærker banken.

Nedskrivningerne er på 9 mio. kr., da der er konstateret et tab på den første bankpakke på ca. 2 mio. kr.

Bankens solvens vil være på ca. 15 pct. og den vurderer derfor, at der fortsat er tale om et særdeles godt kapitalberedskab.

RB-Børsen