Tirsdagens obligationer: Renterne rislede ned

Renterne på det danske obligationsmarked fortsatte tirsdag den nedadgående kurve, og det samme billede gjorde sig gældende på de fleste øvrige rentemarkeder i Europa.

Tirsdag eftermiddag blev renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation handlet til 0,52 pct., hvilket var 3 basispoint lavere end mandag. Dermed faldt renten med i alt 8 basispoint på ugens første to dage.

Tirsdag formiddag var der ellers tal fra for detailsalget i eurozonen, som viste en fremgang på 0,7 pct. i februar i forhold til måneden før. Det var bedre end ventet, da der var forudset en fremgang på 0,5 pct. ifølge en rundspørge fra Bloomberg.

Fra USA kom der tal for fabriksordreindgangen samt en endelig opgørelse af ordreindgangen af varige goder, som begge endte omkring det ventede. Tal for handelsbalancen viste, at underskuddet var indsnævret mere end ventet i februar.

På den hjemlige scene offentliggjorde Nationalbanken tal for valutareserven i marts. Her stod det klart, at Nationalbanken havde solgt for 5,6 mia. kr. i marts som intervention for at undgå en for stærk krone over for euro.

- Det er ikke mindst bekymring for euroen op til præsidentvalget i Frankrig, der har fået pengene til at strømme ind i Danmark. At købe danske kroner er en billig forsikring mod, at euroen mere eller mindre bryder sammen, som det kunne ske, hvis Marine Le Pen får held til at føre Frankrig ud af den fælles valuta, selv om det er meget usandsynligt, at det skulle ske, vurderer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Han peger også på, at de tyske renter er blevet presset ned af opkøb fra Den Europæiske Centralbank, som gør det mere attraktivt at vælge Danmark frem for Tyskland.