Tirsdagens obligationer: Kun lille renteskvulp på stille dag

Der var stort set ro og efterårsferie-fred på det danske obligationsmarked tirsdag.

Inflationstallene fra USA for september, der var udset som dagens højdepunkt, faldt ud lige som ventet, og dermed var der ikke signaler at handle på. Senere på ugen kan der til gengæld komme inspiration fra Frankfurt.

Tirsdag endte renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i underkanten af 0,15 pct., hvilket var godt 1 basispoint lavere end mandag, og bevægelserne tirsdag var blot mellem 0,15 pct. og 0,16 pct.

Også ude i Europa var der stort set rentero. Den franske og tyske tiårige statsrente bevægede sig 1 basispoint.

USA-INFLATION HELT SOM VENTET

Obligationshandlerne holdt sig lidt tilbage i venten på inflationstal fra USA for september, der landede på handlerskærmene midt på eftermiddagen. Inflationen er en vigtig rettesnor for den amerikanske centralbanks pengepolitik. Derfor kunne en overraskelse påvirke.

Investorerne fik, hvad der var ventet. Der var ifølge Bloomberg ventet en stigning 0,3 pct. og 1,5 pct. på henholdsvis månedsbasis og årsbasis. Og tallet landede lige i "bull's eye".

ECB I FOKUS

En måske vigtigere begivenhed vil finde steg torsdag, hvor Den Europæiske Centralbank afslutter sit rentemøde.

Det kan dog også gå hen at blive en "non event", da der ikke er forventninger om justeringer af pengepolitikken, der i øjeblikket er meget lempelig i et forsøg på at hæve væksten og inflationen i eurozonen.

Derfor ventes det, at banken formentlig vil køre videre med en indskudsrente på minus 0,40 pct. og et månedligt opkøbsprogram af obligationer på 80 mia. euro.