Tirsdagens obligationer: Ingen overraskelser fra nøgletallene

 

De danske obligationer lukkede tirsdag lidt højere, efter at investorerne havde fået inflationstal fra de tyske delstater. Fra de amerikanske kanter var fokus på den landsdækkende forbrugertillidsopgørelse fra Conference Board.

 

Den toneangivende danske statsobligation, 4 pct. 2015, lukkede tirsdag 0,06 point højere i kurs 99,56 med en effektiv rente på 4,05 pct. Blandt realkreditobligationerne sluttede 4-35'erne 0,05 point højere i kurs 91,90 med en effektiv rente på 4,85 pct.

 

På denne side af Atlanten var fokus rettet mod offentliggørelsen over forbrugerpriserne fra de tyske deltastater. Tallene viste uensartede tendenser, idet stigningen på årsbasis for Sachsen lå 2,4 pct., mens Nord-Rhine Westphalens tal steg 1,5 pct. p.a. Ved dansk lukketid var den landsdækkende opgørelse over forbrugerpriserne endnu ikke offentliggjort. Ifølge Bloomberg News lå analytikerprognosen på en stigning 2,0 pct. i forbrugerpriserne målt på årsbasis.

 

- De tyske delstatsforbrugerpriser tyde på, at forbrugerpriserne er steget 1,9 pct. i januar. Det er på linje med vores estimat, udtalte analytiker Anette Skovgaard fra Nordea Markets til RB-Børsen.

 

Ved eftermidagstid fik investorerne tal for den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board. Det blev ikke til de store overraskelser, idet forbrugertillidsbarometeret steg en anelse til 110,3 fra 109. Ifølge Bloomberg News havde analytikerne ventet en fremgang til 110. I forrige opgørelse overraskede den amerikanske forbrugertillid med en massiv fremgang fra 102,3.

 

- Den lave oliepris i januar understøtter forbrugertillidskomponenten for den nuværende situation, mens forventningskomponenten er mindre optimistisk, bemærkede analytiker Anette Skovgaard fra Nordea Markets til RB-Børsen.

 

Den toneangivende amerikanske T-bond lå ved dansk lukketid 4/32 point højere i kurs 98 1/32 med en effektiv rente på 4,87. Den amerikanske dollar tabte en anelse mod euroen. En euro kostede ved dansk lukketid 1,295 dollar.

 

Investorerne afventer nu onsdagens amerikanske præsentation af BNP-opgørelsen for fjerde kvartal. Da BNP-opgørelsen præsenteres før PCE-deflatoren (centralbankens foretrukne inflationsindikator) vil opgørelsens priskomponent få lidt ekstra opmærksomhed. Onsdag efter europæisk lukketid rettes fokus mod den amerikanske centralbanks renteannoncering, og centralbankens efterfølgende pressemeddelelse.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )