Tidligere Brøndby-formand bakker op om Schmeichel

Torben Røsler, der forlod posten som bestyrelsesformand i Brøndby I.F. for knap to og et halv år siden efter uenighed med Per Bjerregaard om buddet på Bella Center, ser positivt på Schmeichels bud på klubben.

„Jeg kender ikke deres planer, men umiddelbart er mit indtryk positivt af Peter Schmeichel. Han har utvivlsomt et stort netværk, som kan komme Brøndby I.F. til gode. Han er en person med en mentalitet, som jeg tror kan tilføre klubben meget godt,” siger den tidligere Brøndby-formand Torben Røsler til Business.dk, efter det er kommet frem, at Peter Schmeichel er en af frontfigurerne i et konsortium, der ønsker at købe sig til magten i den kriseramte klub fra den københavnske vestegn.

Torben Røsler er selv tidligere storaktionær og bestyrelsesformand i Brøndby I.F., men forlod posten efter stor uenighed med Per Bjerregaard, der lagde et meget højt bud på Bella Center tilbage i vinteren 2005, mens formanden Torben Røsler var på skiferie. Røsler var i mod det høje bud, som han mente var alt, alt for højt – og det endte med en afstemning i bestyrelsen, hvorefter Torben Røsler og to andre bestyrelsesmedlemmer tog deres gode tøj og gik.

Siden hen har Torben Røsler kritiseret magtstrukturen i Brøndby, fordi han mener, at Per Bjerregaard har alt for mange kasketter på og derfor sidder med den totale magt i klubben i en mudret ejerstruktur. Han har savnet en mere moderne og gennemsigtig ejer- og ledelsesstruktur, som kan sikre, at klubbens aktionærer kan skille sig af med bestyrelsesmedlemmer eller ledelse, hvis de er utilfredse med den lagte kurs.

Han ønsker ikke at kommentere på den rokade der er sket i ledelsen og bestyrelsen i Brøndby I.F., hvor Per Bjerregaard i dag er rykket op som formand og har forladt direktørstolen.

”Men jeg vil godt sige, at det er særdeles positivt, hvis man får en kapitaltilførsel, ligesom det er positivt, hvis fonden bliver udvandet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at en amatør-afdeling sidder med så få aktier og så mange stemmer. En sådan struktur holder investorer og aktionærer væk fra klubben,” siger Torben Røsler.

Han fortæller, at han har modtaget et skrifteligt tilbud på sine 45.850 A-aktier fra en anden aktionærgruppe end Peter Schmeichels. Den aktiepost er lig med 6,5 pct. af stemmerne.

”Jeg er da lidt overrasket over, at den gruppe af investorer, der nu byder på klubben, ikke har budt på mine aktier, når den post giver så mange stemmer,” siger Torben Røsler.

Torben Røsler har tjent sin formue som indehaver af en IT-virksomhed, mens han i dag bl.a. er en aktiv storinvestor på det tyske ejendomsmarked.