Tid for Torm til at tanke op

IMO 2020-reglerne vil forhøje fragtraterne. En god start på 2019 viser retningen. Aktien er uhørt lavt vurderet.

Efter ti år med svag indtjening ser det omsider ud til at lysne for Torm. Et opsving i deres segment af fragtmarkedet indtrådte i fjerde kvartal og er fortsat i første kvartal. Balancen er ved at skifte i favør af rederierne, som forsøger at løfte det lave niveau for at genoprettet rentabiliteten.

I 2018 ramtes Torm af et fald i den gennemsnitlige indtjening i døgnet fra 14.621 dollar til 12.982 dollar. Driftsresultatet faldt dermed til nulpunktet. I årets første to måneder har man opnået 18.193 dollar. Tommelfingerreglen er, at + 1.000 dollar i døgnet pr. skib vil give en påvirkning på + 25 mio. dollar i cash flow årligt, og beløbet vil stort set ende på bundlinjen som overskud. Men to gode vintermåneder er ikke ensbetydende med et boom.

Sidste år arbejdede man gratis for olieselskaberne og os forbrugere, som i sidste instans køber benzin, dieselolie og alle mulige produkter, hvori energi og petrokemi indgår. Verden er kun langsomt ved at blive grøn, og olieproduktionen voksede sidste år med 1,3 pct. til 100 mio. tønder i døgnet. Heraf bruger verdens skibe fem pct., og flyene seks pct.

Transport af olieprodukter

Aktiviteten består i sejlads fra olieraffinaderier til importlagre, men dette behov indgår i et stort puslespil med påvirkning fra både udbud og efterspørgsel. Nye raffinaderier placeres ikke i de gamle I-lande, men enten på stedet for udvindingen (Mellemøsten) eller i Asien, hvor importen stiger konstant. Kinas voksende bilpark kræver stor import af brændstof, som skal transporteres med skibe.

Til de lange stræk fra Mellemøsten til Asien benyttes store produkttankskibe på 75.000 og 110.000 TDW, mens de mere gængse typer på 37.000 og 50.000 TDW klarer alt det andet samt opgaver, hvor denne lastmængde passer. TORM sejler også råolie fra havne med moderat vanddybde (f.eks. russisk eksport), men det udgør kun syv pct. af volumen.

Der er store skævheder i forbruget, og det betyder eksempelvis eksport af benzin fra Europa til USA og returrejser med diesel. Efterspørgslen vokser derfor væsentlig mere end det samlede olieforbrug, men der kan også opstå uorden i vareflowet. Lagerreduktion har således reduceret transportarbejdet i de sidste par år, og det er måske den egentlige årsag til det svage fragtmarked. Nu skulle det problem være overstået. Væksten i 2019-21 angiver TORM til at blive på + fem pct. årligt.

På den positive side foregår der straks en udvikling, når behov eller olieoutput ændrer sig. En trend er lave investeringer i raffinaderier hos de kommercielle olieselskaber, som hellere vil dække væksten i forbruget ved indkøb udefra. De slider bevidst deres kapacitet ned. Tilvæksten fremkommer hos statsejede firmaer i Mellemøsten og Asien. Resultatet bliver voksende rejselængde og et mere fragmenteret marked med styring af lasterne ud fra efterspørgslen.

Nye regler vil ændre hele markedet

Fra årsskiftet indføres stramme regler for skibes forbrug af brændstof. Man skal benytte olie med max. 0,5 pct. svovlindhold eller rense røgen fra udstødningen. Prisen på tung fuel olie ligger ca. 30 pct. lavere end let olie, og jo større skibsmotor des større merudgift. Kunderne vil få en prisforhøjelse, men hvor stor en del kan overføres? Rederierne tvinges til at optimere deres egen indsats og måde at drive skibene på, f.eks. ved at nedsætte farten og bruge flere døgn på en rejse.

Nye skibe med lavere fuel-forbrug vil få en fordel. Der vil opstå helt nye opgaver med at flytte marinebrændstof og den tunge olie, som får reduceret afsætningsmulighederne. Torm anslår, at disse forandringer i sig selv vil udvide produkttransporternes omfang med fem pct. som en engangseffekt.

Anlæg til røgrensning kaldes scrubbers, og det er en relativ ny teknologi. Hvert rederi skal træffe et valg om håndtering af brændstof. De nøler og vil helst gå forsigtigt frem. For store skibe er valg af en scrubber nærliggende. Torm har bestilt 21 anlæg med option på yderligere 18, så halvdelen af de 79 skibe kan dækkes. Beslutningen vanskeliggøres dog af uklarhed om prisforskellene fremover, og oliebranchen ser ikke ud til at komme med en generel løsning fra deres raffinaderier.

Aktien

Den langstrakte fase med svag indtjening har drevet investorerne væk fra Torm-aktien. Det længe ventede opsving er blevet udskudt igen og igen. Heldigvis er styrken i forretningen fastholdt og fornyet med mere effektive skibe, som drives godt både teknisk og omkring befragtningen. Skibene sejler hele tiden i spotmarkedet – på godt og ondt mht. påvirkningen af raterne.

Indre værdi er 74,9 kr., og skibenes markedsværdi passer. For hver aktie er der skibe for 152 kr. Aktiekursen ligger fortsat lavt på 43 kr. Som investor kan man altså købe Torm med en stor rabat (kurs/indre værdi 0,57) og får i tilgift en indbygget form for gearing på 3,5 gang (stor følsomhed) omkring prisudviklingen på skibene. Hvis det igangværende opsving fuser ud, må det indtræffe næste år. Den, der tøver, taber. Køb og hold fast.