Thrane & Thrane lever op til forventningerne

Udgiftsføringen af udviklingsomkostninger forvirrer billedet af selskabets situation.

Læs mere
Fold sammen
Før regnskabsåret 2008/2009 havde Thrane & Thrane meldt ud, at man forventede en moderat vækst i omsætningen på tre-fire procent og et resultat af den primære drift i underkanten af resultatet i 2007/2008.

Halvårsregnskabet viste, at denne udmelding holdt ganske godt stik med en vækst i omsætningen på 3,7 procent og en tilbagegang i det primære driftsresultat på 7,3 procent.

Det tilsyneladende svage resultat på omsætning og primær drift er dog ikke udtryk for en afslutning på Thrane & Thranes vækstplaner, men skal ses i sammenhæng med to konkrete forhold:

For det første blev det oplyst allerede i årsregnskabet 2007/2008, at der i det kommende regnskabsår ville blive tale om en stor stigning i afskrivningerne på aktiverede udviklingsprojekter.

Pudsig situation

Fordi der er en forskel mellem hvordan udviklingsomkostninger rent faktisk afholdes, og hvordan de optræder i regnskabet, ender vi med en lidt pudsig situation.

I halvårsregnskabet udgiftsfører Thrane & Thrane nemlig 25 mio. kr. mere som udviklingsomkostninger end i samme periode i fjor, samtidig med at de afholdte udviklingsomkostninger for perioden rent faktisk var 24 mio. kr. mindre end i fjor.

Det er ren regnskabsteknik, som forvirrer billedet af, hvordan den økonomiske situation ser ud for selskabet. Det er dog væsentligt at bemærke Thrane & Thranes kommentar i regnskabet om, at man har planlagt en afdæmpning af udviklingsomkostningerne set i forhold til omsætningens størrelse. Det taler for en øget overskudsgrad de kommende år, og det er da også en del af selskabets langsigtede målsætning.

For det andet er store udsving i omsætningen en naturlig del af selskabets omsætningsstruktur.

Højere overskudsgradI foregående regnskabsår havde man således en ekstraordinært stor leverance til norske Telenor inden for et produktområde, som kun udgør en mindre del af koncernomsætningen.

Dette område har en højere overskudsgrad end Thrane & Thranes vigtigste forretningsområde, og denne enkelte ordre i fjor får omsætning og driftsresultat for i år til at fremstå mere negativt, end det er rimeligt.

Faktisk er omsætningen inden for det forretningsområde, som står for mere end 90 procent af Thrane & Thranes samlede omsætning, steget med 12 procent i første halvår af 2008/2009.

På trods af en stigning i omsætningen er distribu- tionsomkostningerne faldet med 17 mio. kr., og det skyldes lukningen af Thrane & Thrane Norge (Det tidligere Nera Sat, som Thrane & Thrane overtog).

Integrationen af de tilkøbte norske aktiviteter påvirker stadig regnskabet negativt, da der i første halvår af 2008/2009 er udbetalt 49 mio. kr. til nedbringelse af leverandørgæld i forbindelse med nedlukningen af aktiviteterne i Norge.

En reel trusselPosten påvirker ikke bund-linjeresultatet, da der allerede blev hensat et beløb hertil i forrige regnskabsår, men det påvirker Thrane & Thranes pengestrøm negativt. Denne ekstraordinære udbetaling på 49 mio. kr. er specielt interessant at huske på, når man konstaterer, at det frie cash flow (det kontante overskud fra driften minus investeringer) for første halvår kun er 21 mio. kr.

Korrigeret for denne ikke-tilbagevendende post ville Thrane & Thrane have haft et frit cash flow på 11 procent af omsætningen, og i takt med, at bankerne bliver stadig mere kritiske, når der skal lånes penge ud, er selskabets evne til selv at producere kontanter gennem driften vigtigere end nogensinde.

Den internationale lavkonjunktur har ikke ramt Thrane & Thrane endnu, men at det er en reel trussel, fik vi en forsmag på i sidste uge, hvor Thrane & Thrane annoncerede fyringen af 90 medarbejdere. Man pointerede dog, at det ikke havde noget med finanskrisen at gøre, og at man fastholdt forventningerne til årets resultat.

Aktieugebrevet anser en eventuel nedjustering af forventningerne i det kommende årsregnskab for allerede at være indregnet i den aktuelle aktiekurs, og med en tids- horisont på tre-fem år er Thrane & Thrane en væsentligt undervurderet aktie.