Teknologivirksomhed udsteder over en halv mio. tegningsoptioner

Teleteknologiselskabet RTX udsteder 500.500 aktier i form af tegningsoptioner til en kreds af medarbejdere, herunder en række ledende medarbejdere, oplyser selskabet.

RTX-Telecoms bygning i Nørresundby. (Foto: HENNING BAGGER/SCANPIX NORDFOTO 2002) Fold sammen
Læs mere
Foto: HENNING BAGGER

Beslutningen om optionerne blev allerede givet på en ekstraordinær generalforsamling i 2011. Og bestyrelsen har nu besluttet, delvist at udnytte bemyndigelsen.

»Beslutningen er truffet som en følge af de resultater, der er opnået i modningsperioden, som var regnskabsperioderne 2012/13, 2013/14 og 2014/15«, oplyser RTX til fondsbørsen.

Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse hermed.

Tegningsoptionerne kan udnyttes i hver af perioderne på fire uger efter selskabets offentliggørelse af delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser i perioden fra 31. januar 2016 til 31. december 2018.

Aktiernes pålydende er 5 kr., mens tegningskursen er på 11,41 kr. per aktie svarende til 5.710.705 kr. Provenuet til selskabet, ud over den nominelle betaling, udgør 3.208.205 kr. Kapitalforhøjelsen svarer til cirka 5,5 pct. af selskabets aktiekapital.