TDC's omsætning og nettooverskud bedre end ventet

Læs mere
Fold sammen
TDC overraskede analytikerne på to væsentlige poster i halvårsregnskabet. Både omsætningen og bundlinien

- nettooverskuddet eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer - var bedre end ventet. Driftsoverskuddet målt som

resultatet før renter, skat, afskrivninger og goodwill var derimod lavere.TDC omsatte i halvåret for 21,1 mia.

kr., mens analytikere adspurgt af SME for RB-Børsen havde ventet en omsætning på knap 20,7 mia. kr. Nettooverskuddet

blev 1168 mio. kr. mod analytikerne forventning om 1116 mio. kr.Driftsoverskuddet blev 5847 mio. kr., mens analytikerne havde

ventet 5756 mio. kr. Af andre positive overraskelser i regnskabet var en stærkt forbedret lønsomhed i den danske mobilforretning

samt fremgang i fasnetdelen indenfor data og internet i Danmark.

Hård konkurrence

- På det danske mobilmarked

var konkurrencen fortsat intens i 2. kvartal, og priserne var lavere end i 2003. For TDC mere end opvejes dette af en markant vækst

i den samlede trafikmængde. Nettoomsætningen i den danske mobilforretning steg med 6,8 procent til 1.596 mio. kr. samtidig

med, at indtjeningen steg markant. Væksten i driftsoverskuddet blev på 34,3 procent i den danske mobilforretning, skriver

TDC.I den danske fastnetforretning voksede omsætningen inden for datakommunikations- og internettjenester med 20,6 pct.

til i alt 909 mio. kr. Hovedårsagen til denne vækst er en stigning på 152.000 i antallet af ADSL-kunder til i alt

484.000. Samtidig er antallet af kabelmodemkunder i kabel tv-forretningen vokset 86,6 pct. til 153.000. Heraf har 107.000 bredbåndsforbindelser.

Fordel for kunderne- Konsolideringen på det danske mobilmarked er god. Det er en fordel for kunderne på længere

sigt og for operatørerne på kort sigt, vurderer koncernchef Henning Dyremose.TDC har sels købt Telmore i

år, TeliaSonera købte sig til at blive næststørst, da selskabet købte Orange Danmark også i

og Sonofon købte CBB Mobil.Tallene fra det danske mobilmarked i andet kvartal kunne indikere, at han har ret.TDC''s

fremgang er markant specielt på baggrund af de mere pauvre resultater fra konkurrenterne. TDC''s driftsmargin (overskuddet før

renter, skat, afskrivninger og goodwill i forhold til omsætningen) steg til 34,3 pct. fra 30,1 pct. i første kvartal

og omkring 28 pct. i forhold til andet kvartal sidste år.RB-Børsen