Tabel/Novozymes 08: Nettoresultat 1062 mio. kr.

Enzymproducenten Novozymes fik et nettoresultat på 1062 mio. kr. i 2008, hvilket var marginalt lavere end medianen på de estimater, RB-Børsen havde indsamlet.

For 2009 venter selskabet en vækst i årsresultatet på 5-10 pct., samt en vækst på resultatet af primær drift (EBIT) på mellem 10-15 pct.

Salget ventes at stige med 8-13 pct. i danske kr. og 3-8 pct. i lokal valuta, oplyser selskabet i årsregnskabet for 2008.

# Årsregnskab 2008 - Novozymes:

Mio. kr. 2008 RBB-estimat 2007

-------------------------------------------------------------

Omsætning: 8146 8236 7438

Primær driftsres. (EBIT): 1504 1529 1481

Res. før skat: 1419 1457 1385

Nettoresultat: 1062 1088 1042

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )