Tålmodighed med Rella-aktien kan lønne sig

Det kræver tålmodighed at være aktionær i Rella Holding, for informationsniveauet er meget ringe.

Det skriver Aktieugebrevet.

»Forklaringen skal dog ikke findes hos Rella, men i stedet i den 60 pct. ejede Aller-koncern, hvor der kun udarbejdes finansiel information til aktionærerne én gang om året. Det er årsregnskabet, der offentliggøres omkring 20. januar,« skriver ugebrevet.

Årsregnskabet er eneste kilde til aktionærinformation, når man ikke er en del af Aller-familien, som sidder på magten i Aller Holding. Årsregnskabet indeholder flere vigtige informationer ud over den regnskabsmæssige og forretningsmæsige udvikling og forventning til fremtiden.

Årsregnskabet er også den årlige temperaturmåler på, om Aller Holding fortsat vil være overskudsgivende og således holde de værdier intakt, som Rella ejer, men ingen indflydelse har på.

Ugebrevet vurderer, at Rella-aktien synes at have stabiliseret sig omkring en pris 44 kr. over de seneste måneder. Det svarer til en markedsværdi på lige under 1 mia. kr.

»I forhold til dette tal skal vi huske på, at Aller Holding ligger inde med ca. 3 mia. kr. i kontanter og værdipapirer, hvortil kommer værdien af forretningen, som i øjeblikket genererer 100-150 mio. kr. årligt i EBI,« noterer ugebrevet og fremhæver, at det er tydeligt, at de underliggende værdier er til stede.

Indre værdi per Rella-aktie opgør ugebrevet til 106 kr. og P/E er på 7.

Når udsigterne for Aller og eventuel udlodning af noget af likviditeten er som de er, er den stærkeste og nemmeste vej til værdiskabelse for Rella aktietilbagekøb.

Rella har i tredje kvartal opkøbt næsten 200.000 egne aktier, således at beholdningen nu er på knap 520.000 stk. svarende til 2,3 pct. af aktiekapitalen.

»Har man som investor tålmodigheden til det, er det derfor bare at vente, for hvert eneste aktietilbagekøb til kurser så markant under den indre værdi er værdiskabende for de tilbageværende aktionærer,« vurderer ugebrevet.

Aktieugebrevet konkluderer, at det vil aktien før eller siden reagere på, så længe der er overskud i Aller-koncernen.