»Synchro«-succes er afgørende for William Demant

Læs mere
Fold sammen
Efter et par hårde år med lav vækst under den økonomiske afmatning synes høreapparatmarkederne nu

i klar bedring.De seneste regnskabsmeddelelser fra de store producenter har således vidnet om, at især det vigtige

amerikanske marked, som er verdens største marked for høreapparater, har taget revanche. Her har der siden andet halvår

af 2003 været kraftig vækst i antallet af solgte apparater.Og i takt med ændringen i markederne har producenternes

aktiekurser også fået et løft, hvor eksempelvis William Demant er steget godt 40 pct. inden for det sidste år

efter længere tids negativ udvikling.Den nuværende flotte vækst vil dog givetvis aftage i den kommende tid,

da væksten lige nu er ekstraordinær høj på grund af det manglende salg under afmatningen.Men de grundlæggende

faktorer for en pæn fremtidig langsigtet vækst i antallet af solgte høreapparater er intakte. Og her spiller blandt

andet den demografiske udvikling ind.- HFøreapparatbrugere er i gennemsnit omkring 70 år. Og det, at der bliver flere

og flere ældre, driver i sig selv væksten. Samtidig er der også flere og flere, der bruger to høreapparater

i stedet for et. Derudover vil de nye markeder i Østeuropa og Kina givetvis også kunne bidrage med vækst til høreapparatmarkederne,

siger Martin Parkhøi, aktieanalytiker i Danske Bank.

Billigere produkter

De mere ukendte forhold i høreapparatindustrien

er til gengæld fordelingen af salget i de forskellige prissegmenter. Historisk set har høreapparatmarkederne inden for

de sidste ti år været inde i en overgangsfase, hvor apparater med digitale lydsignaler har afløst analoge apparater.I

takt med en general digitalisering af samfundet var ordet »digital« det ultimative ord at sælge høreapparater

på. Og de nye relativt dyre digitale høreapparater var i en årrække en stærk driver for omsætningen

i kroner og øre.Men som følge af generelle teknologiske fremskridt har de digitale apparater bevæget sig

langsomt ned gennem prissegmenterne, hvilket har gjort det sværere at sælge apparater i den dyre ende af prisskalaen.-

I dag er digitale høreapparater også til stede i lavprissegmentet. Og det betyder, at der er en tendens til, at folk

vælger billigere høreapparater - simpelthen fordi mange af de features, som brugerne ønsker, også ligger

i de billigere høreapparater i dag, siger aktieanalytiker Kenneth Leiling fra Handelsbanken.Ordet »digital«

kan altså ikke længere i sig selv få folk til at betale en prispræmie for et høreapparat.Og

tiden, hvor høreapparatproducenterne levede højt på, at brugerne ønskede at skifte fra analoge apparater

til digitale er tæt på at være et afsluttet kapitel.Det har presset producenterne til at gå nye veje

i forsøget på igen at ramme et »slagord«, der kan få folk til fortsat at efterspørge høreapparater

i den dyre ende.

SynchroI maj lancerede William Demant deres nyeste produktserie, Synchro, i det høje prissegment.

Og hvor man tidligere har markedsført væsentligt på ordet »digital«, markedsføres apparatet

nu primært på at indeholde »kunstig intelligens««.På samme vis har andre aktører forsøgt

at slå nye begreber fast i markedet. Således har GN Store Nord f.eks. udviklet produkter med B»Open Fitting«,

mens Siemens har lanceret produkter med »Direktionelle Mikrofoner«.Kampen for at ramme et produkt, der kan sælge

godt i den dyre ende, er hård. Og et springende punkt for William Demant er da også, om selskabet via Synchro kan sikre,

at en væsentlig del af selskabets produkter fremover sælges i de høje prissegmenter.- Det store spørgsmåltegn

for William Demant er, om de formår at distancere sig fra den generelle markedsudvikling. Og der er det afgørende, at

Synchro bliver en succes og dermed kan holde William Demants gennemsnitspriser oppe, siger Kenneth Leiling fra Handelsbanken og pointerer,

at der er indregnet store forventninger til Synchro i den nuværende aktiekurs, og dermed er der ikke plads til de store skuffelser.Ifølge

Martin Parkhøi fra Danske Bank taler historien dog for, at William Demant kan levere varen. Og efterspørgslen skal nok

være der, hvis Synchro er godt nok.- William Demant har -modsat flere af de andre producenter - i mange år haft

en stabil indtjening, hvilket skyldes, at de konstant har været dygtige til at sende de rigtige produkter på markedet.

Og der vil altid være et segment af mennesker, som efterspørger det bedste, selvom det er i den dyre ende, siger han.William

Demant præsenterer rengskab for første halvår den 18. august, og her vil markedet få de første indikatorer

af, hvordan det går med Synchro.

Øget konkurrenceGenerelt set er antallet af nye høreapparater på

markedet lige nu større end nogensinde før. Det følger naturligt af producenternes forsøg på at ramme

et produkt, der kan sælge i den dyre ende.Men samtidig er flere af de store spillere efterhånden kørt i stilling

til at være mere aggressive. Konkurrencen er derfor intens for øjeblikket.- Blandt andet har GN Store Nord og Phonak

tidligere haft nogle interne problemer. Men nu står de i en situation, hvor de kan tillade sig at fokusere mere udad.-

Det har øget konkurrencen og givet udslag i flere produktlanceringer. Og det har igen været medvirkende til en kortere

markedsføringsmæssig levetid for produkterne, siger Kenneth Leiling fra Handelsbanken.De mange produktlanceringer

kan direkte aflæses på udgifterne til forskning og udvikling og umiddelbart kunne yderligere konsolidering i branchen

komme på tale. Men det er dog ikke lige til:- Vi ser for øjeblikket en kraftig vækst i høreapparatproducenternes forsknings-og

udviklingsomkostinger, som er højere end den underliggende vækst i markedet. Og det vil sætte et pres på

marginerne. Men der er flere forhold, som i en vis grad blokerer for yderligere konsolidering i branchen, siger Martin Parkhøi

og hentyder til, at for eksempel Phonak er beskyttet af storaktionærer, mens Widex direkte er privatejet.Berlingske

Tidende