Strategiplan har løftet<br> Bryggerigruppen

For ti en halv måned siden præsenterede Bryggerigruppen sin strategiplan under navnet V8. Siden da er det generelt gået

fremad for Danmarks næststørste bryggerikoncern. De økonomiske nøgletal har været i klar bedring,

og aktiekursen er steget markant, selvom selskabet møder modstand på nogle af sine nøglemarkeder.V8-Planen

blev fulgt af nogle økonomiske målsætninger, der skulle være opfyldt ved udgangen af 2004. Allerede ved indgangen

til året har selskabet nået store dele af målsætningerne.På trods af problemer i Tyskland og Baltikum,

der er to af selskabets seks nøglemarkeder, er Bryggerigruppens indtjeningsevne blevet forbedret. Overskudsgraden i de første

tre kvartaler af 2003 var allerede over målsætningen for 2004 på 10 pct. Afkastet på den investerede kapital,

der ligeledes skal være på mindst 10 pct. i 2004, er i de første tre kvartaler af 2003 steget til 7,9 pct. fra

6,6 pct. året før.Med et frit cash flow på 194 mio. kr. i årets første ni måneder ser målsætningen

om et årligt frit cash flow på mindst 200 mio. kr. også ud til at blive opfyldt i 2003.Ifølge administrerende

direktør Poul Møller er det primært en overraskende stærk effekt af strategiplanen, der skal tilskrives

æren for resultatforbedringerne, da de udefra kommende faktorer i perioden har fordelt sig nogenlunde ligeligt med positive

og negative påvirkninger af selskabets drift.- Vi er glade for, hvor positivt V8-planen er blevet modtaget, og hvor meget

vi egentligt internt får ud af den, siger Poul Møller.Aktiekursen steg hele 80 pct. i løbet af 2003, og

analytiker Peter Kondrup fra Danske Equities ser en klar forbindelse til implementeringen af V8-planen.- Jeg ser i vidt omfang

kursstigningen som en refleksion af de ting, som de har foretaget sig for at løfte indtjeningen og cash flowet op til et højere

niveau. Jeg tror, at det er det, som markedet værdsætter, og som er grunden til kursudviklingen, siger han.

National-øl

To

vigtige elementer i V8-planen har været relanceringen af Royal-mærket som en nationaløl og lanceringen af Heineken

som et stærkt internationalt mærke.Royal, som danskerne i forvejen kendte fra grænsehandlen, blev godt modtaget

på hjemmemarkedet og er ifølge direktøren blevet danskernes foretrukne luksusøl.Salget af Heineken

er ligeledes gået godt siden slutningen af februar 2003, hvor Bryggerigruppen præsenterede en omfattende aftale med det hollandske

bryggeri om tapning, salg og distribution til hele det danske marked. Målsætningen om at opnå en markedsandel på

en pct. i løbet af det første år ser ud til at blive nået.Poul Møller vil ikke sige noget konkret

om de langsigtede forventninger til Heineken-salget, men man skal nok ikke forvente, at det bliver et af de mest sælgende ølmærker

på det danske marked.- Heineken vil aldrig blive noget storsælgende mainstream-brand her i landet. Det har en niche

i internationale premium brands, og det er den niche, som Bryggerigruppen skal tage så stor en del af som muligt, vurderer Peter

Kondrup fra Danske Equities.Et af de mest synlige mål i V8-planen var nedlukningen af Thor-bryggeriet i Randers, som kommer

til at koste omkring 40 mio. kr. i 2003-regnskabet, men som efterfølgende skal give en øget indtjening på omkring

15 mio. kr. årligt. Nedlukningen i august forløb problemfrit, og Thor-øllet, der nu brygges i Århus, har

på trods af flytningen større salgstal end for et år siden.- Det, at vi nu har lukket bryggeriet og stadig

sælger Thor i stor stil i Kronjylland, giver da en tro på, at det kan vi også gøre i 2004, kommenterer Poul

Møller.Den positive udvikling på hjemmemarkedet bliver især støttet af det stærke og stabile

italienske marked. Nøglemarkederne omfatter desuden Baltikum, Tyskland, Caribien og Afrika.I Tyskland blev Bryggerigruppen

ramt af en omsætningstilbagegang på 20 pct. i årets første tre kvartaler, da nye regler for pant i forbindelse med

engangsemballage sænkede salget af dåseøl i Tyskland med 60-70 pct. Bryggerigruppen har især været

repræsenteret på det tyske marked med dåseøl men er for tiden ved at præsentere et nyt ølprodukt

på plastflaske til sine tyske kunder. Dette skulle gerne genvinde noget af det tabte salg. Poul Møller regner dog med,

at det igen bliver nemmere at sælge dåseøl i Tyskland.- Vi går ud fra, at tyskerne i løbet af

2004 bliver fornuftige og enten opgiver eller ændrer systemet, således at dåser igen kommer ind som en væsentlig

del af det tyske ølforbrug, siger han.På det baltiske marked, der har været præget af hård priskonkurrence,

har Bryggerigruppen ligeledes haft det svært.- Det største problem for tiden er nok, at det ikke kører specielt

godt i Østeuropa. Indtjeningsbidraget fra de aktiviteter er forsvindende lille, hvis der overhovedet er noget bidrag. Specielt

i Litauen, hvor de har to bryggerier, er det vigtigt for dem at få bryggerierne til at spille og at få rentabilitet i

den forretning igen, siger Peter Kondrup.Ledelsen har med direktørens egne ord da også »været ovre og

vende hver en sten« for at bringe forretningen på ret kurs. De vigtigste af tiltagene er en udskiftning af den adm. direktør

i Litauen, en ny marketingstrategi og et nyt reklamebureau for Kalnapilis, optagelse af Connie Astrup-Larsen i koncerndirektionen

med ansvar for Øst- og Mellemeuropa, indførelse af et bonussystem til sælgerne i Litauen og en omprioritering

af salgskanalerne.-Jeg tror, at vi har været hele vejen igennem, og jeg kan i dag sige, at vi føler os godt rustet

til det nye år, der står foran os. Vi er egentlig overbevist om, at vi er kommet igennem dalen og langsomt er på

vej opad på det litauiske marked, lyder det fra Poul Møller.Berlingske Tidende