Strateg: Olieprisfald giver investeringsmuligheder

Olieprisens frie fald åbner for attraktive investeringer inden for andre sektorer, der ikke er negativt påvirket af den lave oliepris.

Foto: MARWAN NAAMANI
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Faldet i olieprisen har forplantet sig til de såkaldte High-Yield-obligationer - virksomhedsobligationer med en lavere kreditværdighed end Investment Grade - og nogle af dem er faldet uberettiget, vurderer investeringsstrateg i Formuepleje Henrik Franck over for Ritzau Finans.

Olieprisen er omtrent halveret siden sommeren 2015 og ligger aktuelt omkring 30 dollar per tønde Brent-olie. Det er negativt for olie- og energirelaterede selskaber generelt, og det har sendt kurserne inden for hele segmentet af High Yield-obligationer ned, hvilket dermed åbner for attraktive investeringer inden for andre sektorer, der ikke er negativt påvirket af den lave oliepris.

- Som en konsekvens af den lavere oliepris er kreditrisikoen på obligationer udstedt af virksomheder inden for olie- og energisektoren steget ganske betragteligt, hvilket betyder, at kurserne på denne type af obligationer er faldet, konstaterer investeringsstrategen og fremfører, at det konkret betyder, at kurserne på High Yield-virksomhedsobligationerne inden for denne sektor i gennemsnit er faldet med 20 pct., siden olieprisen var i oppe på cirka 65 dollar per tønde i sommer.

Olie- og energirelaterede virksomheder udgør cirka 12 pct. af det globale indeks for High Yield-obligationer. Teleselskaber vægter cirka 10 pct. i indekset, mens industri og banker hver udgør cirka 12 pct. af indekset.

Henrik Franck er enig i, at kursfaldene (og dermed rentestigningen, red.) på High-Yiel-obligationer indenfor olie- og energisektoren "har en vis berettigelse set i lyset af den lavere indtjening og øgede konkursrisiko".

Derimod er det ifølge Henrik Franck ikke berettiget, at kursfaldet har smittet af på andre sektorer.

- Det virker ikke rationelt, at kurserne er faldet på alt High-Yield, men det var ikke desto mindre det, som skete sidste år, siger strategen og oplyser, at den ventede merrente i forhold til statsobligationer på High Yield-virksomhedsobligationer, er steget fra cirka 4,65 pct. til aktuelt cirka 7 pct. siden sommeren 2015. Det svarer til et kursfald på cirka 10 pct.

Det svarer til et kursfald inden for High Yield-virksomhedsobligationer generelt på cirka 10 procent.

- Det er min vurdering, at kursfaldene for High Yield-virksomhedsobligationer udstedt inden for de ikke olie- og energirelaterede sektorer klart er overgjorte, da det, efter min opfattelse, skyldes et bredt og ufortjent udsalg inden for hele aktivklassen, siger investeringsstrateg hos Formuepleje Henrik Franck.

Investering i High-Yield-obligationer er ikke en "hurtig-ud-og-ind-strategi".

Henrik Franck venter, at merrenten skal mindskes med mindst 1 pct.point.

- Det betyder, at det ventede afkast på to års sigt øges med 4 pct.point til i alt 10 pct. årligt. Det er efter min bedste vurdering særdeles attraktivt for den langsigtede investor med en investeringshorisont på mindst tre år, siger han

Han forklarer det nuværende afkast således:

- Med den aktuelle forhøjede merrente i forhold til statsobligationer vil High Yield-virksomhedsobligationer give et afkast på omkring 8,5 pct. Dette afkast skal korrigeres for ventede konkurser, hvilket er helt normalt for aktivklassen. Risikoen for konkurser imødegås gennem stor spredning i porteføljen, og det normale niveau for konkurser er på netto cirka 2,5 pct. i årligt gennemsnit over et fuldt konjunkturforløb. Samlet set kan investorer altså aktuelt forvente et afkast på cirka 6 pct. årligt ved uændret merrente i forhold til statsobligationer.

Det er det afkast, som indsnævringen kan øge til 10 pct. årligt.

Falder verdenen sammen, hvilket Henrik Franck ikke umiddelbart tror på, får det betydning for afkastet.

Selv hvis verdenen ikke falder sammen, kan man godt risikere at se en udvidelse af de såkaldte kreditspænd.

Udvides det med mere end 2 pct.point vil det ventede afkast på to års sigt falde til mellem 0 og 2 pct.

Falder verdenen sammen - en decideret recessionen - kan man godt forestille sig, at omkring 10 pct. af virksomhederne går konkurs, og så vil man ifølge Henrik Franck få et negativt afkast på 5 pct. årligt på sin investering i High-Yield-obligationer.

Investeringsstrategen fremhæver dog, at i dette meget pessimistiske scenarie, vil tabet på aktieinvesteringer være mange gange større.

Under finanskrisen i 2008 faldt kurserne på High-Yield-obligationer med over 30 pct. Også mange obligationer bliver usælgelige - illikvide.

Netop den risiko for manglende likviditet gør, at investering i denne aktivklasse skal have en lang investeringshorisont på 2-3 år.

Da spredningen i en investering i High-Yield-obligationer skal være stor. Det vil sige, man skal have mange papirer i den, da handelsomkostningerne og det såkaldte spread (forskellen mellem køb- og salgskurser, red.) for private er/kan være meget stor, anbefaler Henrik Franck, at man som privatperson investerer i High-Yield-obligationer gennem professionelle forvaltere som for eksempel Formuepleje, storbanker eller andre professionelle, som har investeringsforeninger, der har High-Yield-obligationsforeninger.

- I vores forening for High-Yield-obligationer har vi over 100 forskellige High-Yield-obligationer, oplyser han.

En helt klar anbefaling med hensyn til tid kommer Henrik Franck dog ikke med.

Han siger, at man ikke med sikkerhed kan afvise, at merrenten ikke kan stige og give kurstab, men det kræver ifølge ham nogle meget pessimistiske scenarier for at forhindre et attraktivt forventet afkast på to års sigt.

- Selvfølgelig er det optimalt at investere i en aktivklasse præcist på det tidspunkt, hvor det ser værst ud, men det tidspunkt rammer man sjældent, siger han.

Henrik Franck vurderer dog, at tidspunktet aktuelt er godt til at begynde at tage eller øge eksponeringen til High Yield-aktivklassen.

- Der er et attraktivt afkast-risiko forhold - også i forhold til aktier. Dog bør den samlede eksponering for en langsigtet investor med en investeringshorisont på mere end fem år ikke være mere end højst 15-20 pct., slutter Henrik Franck.