Strateg: Energi og finans ser interessante ud under sektorrotation

Investorerne går fra defensive sektorer til finans og cykliske sektorer. Tendensen kan fortsætte og specielt interessant ser sektorerne energi og finans ud.

Læs mere
Fold sammen

Det vurderer investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen.

- Vi kan se, at der er i øjeblikket er ved at ske markante ændringer, når det gælder de sektorer, som investorerne ligger tungt i. Og der er meget, der taler for, at disse ændringer er starten på en større rotation, der således kan føre til kursstigninger for nogle sektorer og omvendt til fald eller status quo for andre, siger han.

TO ROTATIONER

Investeringsstrategen peger på, at det drejer sig om to rotationer.

Den ene startede i slutningen af sommeren. Der begyndte investorerne at nedbringe defensive aktier - blandt andet medicinal - til fordel for mere cykliske sektorer som især energi, materialer og dele af industrien. Den anden rotation går fra amerikanske udbytteaktier hen mod bankaktier.

At rotationen er i gang underbygger han med udvikling i USA onsdag. Her faldt de amerikanske udbyttesektorer, mens banker steg.

- Og der var tale om markant forskel, konstaterer Lars Skovgaard Andersen. Telesektoren, som er en klassisk udbytteaktie, lå nede med 1,7 pct., mens banksektoren endte oppe med 2 pct.

USA-UNDERSØGELSE UNDERBYGGER

Investeringsstrategen underbygger sin observation med en større undersøgelse fra den amerikanske bank, Bank of America Merrill Lynch, der omfatter udsagn fra 4000 aktiefondmanagere på globalt plan.

Undersøgelsen går nogle måneder tilbage i tiden, og de globale fondmanageres svar viser således, hvordan de lå positioneret i juni, juli og august.

- Undersøgelsen viser, at de globale fondmanagere ligger markant undervægtet i finansaktier, energi og materialer. Samtidig er de overvægtet i forbrug, informationsteknologi og medicinal. Men over sommeren er undervægten i energi blevet nedbragt en smule, siger Lars Skovgaard Andersen, men understreger, at undervægten i energi stadig er meget stor.

NATURLIGT TILT

Investeringsstrategen finder det naturligt, at netop disse sektor bliver efterspurgt.

- Det sker grundet den konjunkturcyklus, vi befinder os i lige nu, som øger sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank, Fed, hæver renten inden for overskuelig fremtid, forklarer han og peger på, at der gennem den senere tid er kommet OK amerikanske nøgletal. Desuden går det bedre med den kinesiske økonomi end frygtet i starten af sommeren, og brexit har ikke haft katastrofale konsekvenser for europæisk økonomi.

ENERGI OG FINANS VENTES I HOPLA

Specielt tror Lars Skovgaard Andersen på, at energi og finansaktier kan blive købt yderligere op.

- Det er to sektorer, der historisk set har vist sig stærke i netop den del af konjunkturcyklen, hvor Fed hæver renten. Og da begge sektorer fortsat er undervægtet hos en stor del af de globale fondmanagers, kan det føre til øgede opkøb af disse sektorer, siger han og tilføjer:

- Ingen ønsker at ligge undervægtet i sektorer, der pludselig stiger.

Men et fokus på energi og finans kan meget vel fortsat ske på bekostning af de defensive aktier som medicinal og de klassiske udbyttesektorer specielt i USA.