Stram debitorstyring nødvendig hos 3xn

Arkitektfirmaer risikerer likviditetsproblemer i det stramme byggemarked, men de kan imødegås med faste betalingsplaner.

Stram debitorstyring nødvendig hos 3xn - 1
Arkitektvirksomheden 3XN, der beskæftiger godt 100 arkitekter i København og Århus og omsætter for ligeså mange millioner kr. på årsbasis, er den af de danske virksomheder, der er begyndt at arbejde meget målrettet med at sikre likviditeten i det nuværende hårde marked.

Arkitektfirmaet, der bl.a. er kendt for at have tegnet Glasmuseet i Ebeltoft, Oceanarium i Hirtshals og Den danske ambassade i Berlin , samt Amsterdams nye musikhus, har i sit sidste regnskab, der dækker regnskabsåret 07/08, tilgodehavender hos kunder på 37 mio. kr.

- Derfor gør vi også et stort arbejde ud af at imødegå de negative konsekvenser af svingende forhold inden for byggeindustrien. Der er først og fremmest en fast betalingsplan for debitorerne, så alle er klar over betalingsbetingelserne. Derudover har vi indført progressiv debitorstyring, hvor man fra regnskabsafdelingens side følger debitorerne tæt, siger Kim Christiansen, partner og administrerende direktør i virksomheden

- Vi aftaler med vores debitor, hvordan fakturaen skal udfyldes, og vi sender den både digitalt og med posten. Det er til gavn for begge parter og minimerer ekstraarbejde med kreditering og ny fakturering, tilføjer han.

Som arkitekt firma har 3XN som regel ansvaret som totalrådgiver og er bygherrens første kontaktpunkt. Også derfor sørger 3XN for at indgå helt klare aftaler omkring betaling af honorarer og omkring bygherrens kommunikation og varsel om betalingsstandsning og/eller konkurs.

- Ikke mindst opgaverne i udlandet kræver en særlig indsats.- Vi har selv god erfaring med at udføre det forebyggende arbejde meget grundigt - og at have en jurist med, når aftalerne skal ses igennem. Hvad der gælder i Danmark er langtfra altid lov i udlandet. Kendskab til de lokale regler er helt afgørende for at minimere økonomiske tab, siger Kim Christiansenog har et andet godt råd.

-Sørg for at spørge grundigt ind til forventningerne til byggeriet. Afstemning af forventninger kan afdække mange misforståelser - inden de er blevet støbt i beton.