Stor omsætning af obligationer i december

Omsætningen i obligationer nåede i december sit højeste niveau, oplyser Værdipapircentralen.

I forhold til november markerer tallene for december en stigning i omsætningen i obligationer på 53,5 pct. til 3.337 mia. kr.

Omsætningen af investeringsforeningsbeviser steg også, men ikke på samme eksplosive måde, da det "kun" blev til en stigning på 14 pct. til 56,7 mia. kr. Aktieomsætningen faldt til gengæld i december med 15,9 pct. til 290 mia. kroner.

Nedgangen i omsætningen i aktier skyldes til dels, at private investorer i december har solgt ud af finansaktier i stor stil, og samtidig er den udenlandske interesse for danske aktier dæmpet.

Det samlede antal handler af værdipapirer steg i december med 5 pct. i forhold til november og landede således i alt på 1183 mia. handler. Stigningen bæres af handler med obligationer og investeringsforeningsbeviser, der steg med hhv. 22,5 pct. og 15,3 pct, mens handler med aktier faldt 0,2 procent.

RB-Børsen