Stærk fremgang i globalt konjunkturbarometer

Ikke siden december 2011 har AktieUgebrevets Konjunkturbarometer for den Globale Økonomi vist samme positive udvikling.

Mange faktorer peger på, at økonomien kan bevæge sig fremad den kommende tid. Fold sammen
Læs mere
Foto: BRENDAN MCDERMID

Siden den seneste opdatering for en måned siden er den overordnede score i konjunkturbarometeret steget fra 0,0 til 0,5 – i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to.

Udviklingen er meget positiv, og den havde været endnu mere positiv, hvis den seneste måling af den amerikanske forbrugertillid fra slutningen af december ikke var blevet dykket af usikkerheden om den amerikanske Fiscal Cliff, der blev midlertidigt løst.

Fremgangen i den samlede score er sammensat af forskellige udviklingstrends i Kina, USA og Europa.

I Kina har de seneste signaler bekræftet, at der nu igen er klar fremgang. Dette understøttes af fremgang i både fragtrater på tørlast, i containerrater, i råvarepriser, i den seneste PMI-måling og i det kinesiske Shanghai-aktieindeks. Billedet synes nu så entydigt, at der virkelig må være noget om snakken, og dermed kan Kina igen være med til at drive væksten frem i både USA og Europa.

USAs økonomi har det seneste halve år holdt stabilt stand på et moderat positivt vækstniveau. På det seneste har flere indikatorer både vist stabilitet og en vigende tendens. ISM-indikatoren fra de amerikanske indkøbschefer viser for anden måned i træk en score for den fremadrettede ordreindgang omkring 50, hvilket svarer til en neutral situation.

Prøv AktieUgebrevet gratis i tre uger.

Bekymrende er det dog, at målingen af erhvervstilliden blandt de mindre og mellemstore virksomheder i USA, indsamlet af brancheorganisationen NFIB, viser en historisk lav score for anden måned i træk. Også her kan usikkerheden om Fiscal Cliff have påvirket stemningen.

Mest positive signal i denne opdatering er den seneste måling fra OECDs ledende indikator, hvor der over en bred kam er positive signaler. For første gang i meget lang tid stiger den samlede score for økonomien i euro-zonen, selv om fremgangen er meget overskuelig.

OECDs målinger for enkeltlande viser stabilisering af nedturen på et lavt niveau i Tyskland, Frankrig og Italien, mens England viser en særdeles positiv udvikling antageligt trukket frem af USA. Også Kina viser fremgang i OECDs indikator, mens Rusland udvikler sig negativt.

Selv om der er visse positive signaler for europæisk økonomi, er der ingen tvivl om, at retningen fortsat er nedad. Hvis man skal tage de positive briller på omkring Euroland, må budskabet været, at den økonomisk opbremsning ikke længere accelererer, men holder sig på et nogenlunde stabilt niveau.

Dette billede bekræftes også af de seneste PMI-målinger fra Markit, der skriver følgende i den seneste måling: "Eurozone downturn eases at the end of 2012. Germany returns to growth, but recessions continue in France, Italy and Spain."

Til gengæld er der fortsat høj tillid til den europæiske finanssektor, hvilket betyder, at politikerne ikke har dette problem at slås med – i hvert fald lige foreløbig.

Prøv AktieUgebrevet gratis i tre uger.