Speas/CEO: Kapitalfonde kan fortsat købe, men skal passe på

Der er fortsat et marked for kapitalfonde, men gældssætningen bliver lavere og den jublende optimisme, der kendetegnede markedet for et års tid siden, er forsvundet. Sådan lyder vurderingen fra Ole Mikkelsen, der er administrerende direktør for børsnoterede Speas, der har til formål at investere i kapitalfonde. Finanskrisen har ellers givet ridser i lakken for kapitalfondene, og senest er møbelkæden Biva, der har to kapitalfonde som medejere, gået i betalingsstandsning. Ole Mikkelsen kan da også mærke, at investorerne er mere skeptiske over for afkastet fra kapitalfondene end tidligere.

- Vi får mere kritiske og forbeholdne spørgsmål end for halvandet år siden, blandt andet om hvor højt afkastet bliver på den korte bane. Vi har været gennem en periode, hvor alt er steget, og kapitalfondene gav gode afkast. Man havde måske glemt, at der også var mulighed for, at tingene kunne gå nedad, siger Ole Mikkelsen til RB-Børsen, men understreger, at stemningsskiftet ikke kun har ramt kapitalfondene, men derimod bredt gælder alle former for investeringer.

Fremover ser Speas-direktøren en meget lavere gældssætning blandt kapitalfondene. Kapitalfonde finansierer deres køb ved hjælp af investeringstilsagn fra investorer (som for eksempel Speas) og ved lån. Da optimismen var på højdepunktet, kunne man i gennemsnit låne mere end fem gange indtjening før afskrivninger i en virksomhed, forklarer Ole Mikkelsen. Men det seneste halve år er den del, som kapitalfondene selv stiller med, vokset. Men selvom det altså bliver vanskeligere at finansiere virksomhedskøb, så er det bestemt ikke umuligt, mener Ole Mikkelsen. Som eksempel nævner han, at kapitalfonden EQT5 sammen med ATP for nylig har købt Kommunedata. Speas investerer i EQT5 og er dermed blevet indirekte medejer af det store it-firma, omend investeringen på 40 mio. euro kun udgør en pct. af EQT5.

- Det er et eksempel på, at der kan gennemføres transaktioner, endda af en vis størrelse. Så det kan lade sig gøre på meget selektiv basis, fastslår Ole Mikkelsen.

Direktøren er generelt meget fortrøstningsfuld med de investeringstilsagn, som Speas har givet for de kommende år. Men han medgiver, at nogle aftaler med banker vil skulle genforhandles, når indtjeningen i de opkøbte selskaber falder som følge af den økonomiske afmatning.

- Det overordnede billede er, at hovedparten af selskaberne går som planlagt. Men når det er sagt, så er langt de fleste virksomheder på et eller andet niveau påvirket af nedgang i den samlede aktivitet. Og nogle af de selskaber, som vi er indirekte medejere af, er da også gået ned i indtjening. Men det er mit indtryk, at man kan tale med banken om, hvordan man bedst kan køre det videre og finde en løsning i mindelighed, siger Ole Mikkelsen.

Generelt tror direktøren fortsat på kapitalfondenes forretningsmodel, der fokuserer på udvikling af selskaberne og på at opnå, hvad fondene opfatter som en optimal kapitalstruktur, der typisk indebærer en højere gældssætning, end hvad der er normalt for børsnoterede selskaber. Men udviklingen på aktiemarkedet smitter selvsagt af på værdien af Speas' investeringer.

- Når man skeler til prissætningen på børsmarkedet, som man gør, når man vurderer et unoteret selskab, så er værdierne faldet, det er ikke nogen hemmelighed, konstaterer Ole Mikkelsen.

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af regnskabskvartalet 769 mio. kr. eller 15.366 kr. pr. aktie mod en børskurs på 5840 kr. Speas-aktien handles for tiden til omkring 6000 kr. For et år siden var prisen omkring 14.000 kr. Speas gik på børsen i 2007 og giver private investorer mulighed for at investere i kapitalfonde. Selskabet har omkring 2000 aktionærer.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )