Sparekassen Faaborg har lidt store tab

Udlån gjorde ondt på Sparekassen Faaborg i første halvår, hvor man mistede 107 mio. kr. på dårlige lån.

Læs mere
Fold sammen
Den post spiste således mere end halvdelen af indtægterne på nettorente- og gebyrer, som var på 207 mio. kr. i perioden. I første halvdel af 2008 tabte man 15 mio. kr. på nedskrivninger på udlån.

Og det er det recessionsramte ejendomsmarked, der har gjort særligt ondt på sparekassen.

- Koncernens nedskrivninger på udlån m.v. er for en stor del koncentreret på erhvervskunder og herunder hovedsageligt på engagementer vedrørende ejendomsinvesteringer. Nedskrivninger på landbrugskunder og privatkunder udgør kun en mindre del af de samlede nedskrivninger, hedder det i regnskabet.

På bundlinjen blev underskuddet for perioden på 37 mio. kr. mod et overskud på 82 mio. kr. i de første seks måneder af 2008. Det var også påvirket negativt med 21 mio. kr. af kursreguleringer, der ramte hårdere end minusset på 2 mio. kr. året forinden.

For hele 2009 venter sparekassen et overskud på 160-190 mio. kr. "før nedskrivninger på udlån m.m.", hvilket kan risikere at betyde et underskud på bundlinjen, hvis udlånene fortsat gør ondt på Sydfyn. Det mener ledelsen dog ikke, vil blive tilfældet.

- Nedskrivninger på udlån og kursreguleringer forventes at være af en størrelse som betyder, at resultatet før skat for hele 2009

bliver positivt, oplyses det, mens der dog advares om, at forventningerne er "behæftet med nogen usikkerhed".

Og Sparekassens top er tilsyneladende ikke helt afklaret i forhold til, hvordan perioden skal bedømmes.

- Ledelsen anser resultatet af den almindelige drift for at være tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån m.v. anses for utilfredsstillende, idet de dog skal ses i lyset af de vanskelige forhold, som har præget 1. halvår 2009, hedder det i regnskabsmeddelelsen.

Selvom der er barberet omkring en tiendedel af egenkapitalen - fra 1186 mio. kr. til 1031 mio. kr - har Sparekassen Faaborg formået at styrke både solvens- og kernekapitalprocent. Derfor er det heller ikke sikkert, at sparekassen vil takke ja til det tilskud af hybrid kernekapital, man har søgt under vilkårene i Bankpakke II.

- Bestyrelsen vil tage endelig stilling til låneoptagelsen, når de endelige betingelser foreligger, oplyser Sparekassen Faaborg.