Sparbank: Forretningsomfang øget - overskud højere

 

Resultatet i Sparbank før skat blev 136,3 mio. kr. mod 111,4 mio. kr. i første halvår 2006.

 

Resultatet af den egentlige bankdrift - basisindtjeningen - er derimod faldet fra 107,4 mio. kr. i første halvår 2006 til 102,6 mio. kr. i første halvår 2007.

 

Bankens netto renteindtægter er steget fra 241,0 mio. kr. til 267,8 mio. kr., svarende til 11,1 pct.. Da rentemarginalen er faldet det seneste år, skyldes stigningen øget forretningsomfang, forklarer banken.

 

Udlån er steget med 2075 mio. kr. til 12.467 mio. kr. og indlån er i samme periode steget til godt 9,9 mia. kr.

 

Netto gebyr- og provisionsindtægterne udviste en stigning fra 75,1 mio. kr. til 84,1 mio. kr. halvår 2007, svarende til 12,0 %. Stigningen skyldes øget aktivitetsniveau.

 

Det stigende forretningsomfang kan også aflæses i omkostningsudviklingen, hvor fillialåbninger og åbning af investeringscentre har været med til at løfte omkostningerne.

 

Udgifter til personale og administration er steget med 17,4 pct. fra 201,2 mio. kr. i 1. halvår 2006 til 236,2 mio. kr. i 1. halvår 2007.

 

- Stigningen skyldes, udover den almindelige prisudvikling, omkostninger i forbindelse med etableringen af 3 nye filialer samt 4 nye investeringscentre. Hertil kommer afholdte omkostninger i forbindelse med bankens navneskifte og jubilæum, forklarer banken.

 

For regnskabsåret 2007 ventes der en fremgang i den egentlige bankdrift i forhold til 2006. De samlede kursreguleringer ventes at være mindre end i 2006, hvor der bl.a. var indtægter af ekstraordinær karakter fra salg af aktier i Totalkredit. Banken venter fortsat, at resultatet før skat for 2007 vil ligge i niveauet 180-200 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Sparbank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 356,8 323,0

 

Kursregulering: 56,5 21,8

 

Nedskrivninger på udlån: 22,5 23,9

 

Basisindtjening: 102,6 107,4

 

Resultat før skat: 136,6 111,4

 

Nettoresultat: 102,4 80,2

 

Udlån: 12467 10392

 

Indlån: 9902 8335

 

Balance: 15611 13404

 

Egenkapital: 1628 1464

 

Solvensprocent: 11,6 10,5 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )