Solstrålescenariet: Aktiemarkedet på vej op

Markedet har overreageret under de seneste ugers aktiekrise, og der er udsigt til en snarlig normalisering, mener flere aktiestrateger. Mange investorer forventer stigninger på omkring det historiske gennemsnit de kommende år.

Det værste er overstået, og aktiemarkedet vil formentlig ligge et pænt stykke højere ved årsskiftet, end det gør nu.

Sådan lyder det fra en række aktiestrateger, der sætter deres lid til, at de største tab blandt hedgefonde og banker allerede har været fremme i lyset.

Aktiestrateg i Danske Bank, Morten Kongshaug, mener, at frygten for en global nedtur i kølvandet på boligkrisen i USA er stærkt overdrevet. Han venter en snarlig normalisering af hele situationen og stigende kurser fremover.

»Verdensøkonomien var en succeshistorie for bare én måned siden. Nu mener flere, at det hele ser kulsort ud, men det passer bare ikke. Frygten er mere baseret på fornemmelser end fakta. Der er ikke udsigt til nogen større nedtur,« siger Morten Kongshaug.

Han tilføjer, at især danske finansaktier er blevet ramt relativt hårdt af de sidste dages kursfald. Det skyldes frygt for, at også de får tab på nødlidende amerikanske boliglån, sådan som flere udenlandske finanshuse har fået på det sidste.

»Men subprimelånene er slet ikke nået til Danmark endnu. Vi har ikke set ét eneste tab herhjemme endnu. Derfor er der tale om en overreaktion. Måske stiger tvangsauktioner og konkurser også i Danmark, men det sker fra et ekstremt lavt niveau. Det er slet ikke noget, der påvirker driften eller indtjeningen markant i den danske finanssektor,« siger Morten Kongshaug.

Pil opad
Investeringsdirektør i PFA, Henrik Franck, advarer mod at undervurdere den aktuelle aktieuro, men han er overordnet optimist.

Det er endnu uklart, hvor mange tab der gemmer sig rundt omkring i de internationale finanskoncerner, men hvis der ikke dukker nye skeletter frem af skabene, har aktiemarkedet pil opad, mener Henrik Franck.

»Hvis vi ikke hører om nye tab i de store hedgefonde, vil markedet formentlig begynde at stige igen om nogle uger. Så kan det faktisk vise sig at være en enestående god købsmulighed nu, hvor kurserne er nede,« siger han.

Henrik Franck forventer dog, at vi vil høre om nye mindre tab hist og her de kommende uger. Men hvis der ikke er tale om store systematiske tab, vil interbankmarkedet stabilisere sig, og krisen vil være overstået.

»Under alle omstændigheder har krisen mindet investorerne om, at aktiemarkedet ikke kan fortsætte med at stige i samme høje tempo. Vi skal fremover indstille os på mere beherskede stigninger på gennemsnitligt syv-ni procent årligt,« siger han.

Stikker dybere
Strateg Nordea, Henrik Drusebjerg, peger på, at vestlige virksomheder generelt ikke er voldsomt gældsat, og at de har stabil og høj indtjening.

»Der kan sagtens komme negative historier hist og her i de kommende uger, men samlet set tror vi ikke på, at boligmarkedet bryder sammen – hverken i Danmark, resten af Vesteuropa eller USA,« siger Henrik Drusebjerg, der forventer et gennemsnitligt årligt afkast på otte-ni procent de kommende år.

Alligevel mener han dog ikke, at man kan tale om et hysterisk marked, der har sendt aktierne ned helt uden grund.

»Det stikker meget dybere og handler generelt om en uhyre mængde gearing, der har været med til at øge den globale likviditet de seneste år. Samtidig har der været meget små risikopræmier på alle mulige risikable aktiver. Koblet med dyrt prisfastsatte boligmarkeder i store dele af den vestlige verden, er det en ubehagelig cocktail,« siger Henrik Drusebjerg.