Søndagsavisen nedjusterer med 100 millioner

Søndagsavisen nedjusterer forventningerne til resultat før skat for 2008 primært som følge af nedskrivning på aktiver.

Læs mere
Fold sammen
Koncernens resultat før skat for 2008 ventes nu at udgøre 195-215 mio. kr. Heraf er ca. 275 mio. kr. engangsindtægter i forbindelse med salg af såvel Gratistidningar i Sverige og Norsk Avisdrift AS.

Samlet reduceres forventnigerne til årets resultat før skat med 100 mio. kr. sammenlignet med de hidtidige forventninger.

Heraf skyldes ca. 15 mio. kr. et lavere resultat af den ordinære drift. 65 mio. kr. skyldes nedskrivning på aktiver, hovedsagelig på grund af reduceret efterspørgsel på trykkeriopgaver og negativ udvikling på annoncemarkederne.

- Den lavere kurs på svenske kroner har desuden reduceret gevinsten ved salget af GISAB i form af realiserede og urealiserede kurstab på i alt ca. 20 mio.kr.

Måske ændrer nedsjuteringen udbyttebetalingen.

- På baggrund af nedjusteringen af forventningerne til resultat før skat for 2008 vil bestyrelsen genoverveje den annoncerede indstilling til generalforsamlingen i 2009 vedrørende udbetaling af et udbytte på 8,0 kr. pr. aktie, skriver Søndagsavisen.

- Forventningerne til koncernens nettoomsætning for 2008 inklusive frasolgte aktiviteter er i niveauet 1525 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med de hidtidige forventninger, anfører selskabet.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )