Smallcap DK udlodder aktier og udbytte til aktionærerne

Bestyrelsen i Smallcap Danmark har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for selskabet og venter en afklaring på strategiarbejdet inden udgangen af 2018.

Bestyrelsen i Smallcap Danmark har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for selskabet og venter en afklaring på strategiarbejdet inden udgangen af 2018. Fold sammen
Læs mere

Bestyrelsen mener, at det bedste udgangspunkt for processen vil være en fleksibel portefølje uden store poster i meget illikvide aktier.

Det fremgår af en melding fra selskabet.

Bestyrelsen vil derfor afhænde positionerne i Egetæpper og Rias i løbet af andet kvartal i år.

Det vil ske ved hel eller delvis udlodning af aktierne til aktionærerne i Smallcap Danmark. Bestyrelsen vurderer, at aktionærerne på den måde bedst sikres de langsigtede værdier i de to aktier, fremgår det af meldingen.

Det fremhæves også, at det vil skabe mulighed for, at den enkelte aktionær kan nedbringe eller øge eksponeringen i de pågældende aktier, såfremt dette ønskes.

Det to aktieposter har en samlet markedsværdi ved udgangen af første kvartal på 154,2 mio. kr. eller 41,2 kr. pr. aktie i Smallcap Danmark, der onsdag lukkede i 76,50 kr.

Der vil derudover også blive udbetalt et ekstraordinært udbytte indenfor den nærmeste fremtid på 15 kr. pr. aktie, som hidrører fra provenuet fra afviklingen af selskabets investering i Investeringsforeningen Smallcap Danmark.

Det blev i årsrapporten for 2017 nævnt, at bestyrelsen i investeringsforeningen Smallcap Danmark ville opløse foreningen ved likvidering. Det er på den baggrund, der tænkes udloddet det ekstraordinære udbytte.

Selskabet har som en konsekvens af reduktionen af egenkapitalen som følge af udlodningerne besluttet at nedskrive koncernens samlede udskudte skatteaktiver relateret til fremførbare skattemæssige underskud og aktietab fra 10 mio. kr. til 3 mio. kr., svarende til en reduktion fra 2,67 kr. pr. aktie til 0,80 kr. pr. aktie.

Disse beslutninger og initiativer har også fået bestyrelsen til at afslutte selskabets igangværende aktietilbagekøbsprogram.

SMALLCAP MARKEDET ER ÆNDRET

Smallcap Danmark begyndte sin virksomhed 1. april 2000. Strategien var investering i danske børsnoterede small cap-aktier med henblik på at skabe et højt langsigtet afkast. Men markedet har ændret sig.

»Small cap markedet har ændret sig markant siden starten blandt andet forårsaget af effekterne af finanskrisen, vurderer Smalcap Danmark og fremhæver, at antallet af noterede selskaber i small cap-segmentet er halveret, og at likviditeten i small cap-aktier blev væsentligt forringet under finanskrisen, ligesom der ikke er sket en væsentlig forbedring af likviditeten siden,« skriver selskabet.

Dertil kommer, at skattereglerne blev ændret fra 1. januar 2010.

Det medførte, at Smallcap Danmark mindst skal have 15 pct. af balancen i såkaldte 10 pct.'s poster for at opretholde den skattemæssige status fra før 2010, der muliggør udnyttelse af de skattemæssige underskud, der opstod under finanskrisen.