Smallcap Danmark vil måske øge ejerandele

Investeringsselskabet Smallcap Danmark, der investerer i aktier i små og mellemstore danske aktieselskaber, overvejer en justering af strategien i retning af større andel af de selskaber, der investeres i.

Det oplyser selskabet i sin halvårsberetning, hvor det fremgår, at det er skattemæssige hensyn, der ligger til grund for overvejelserne.

Som følge af lovændringer er aktieselskaber nu fritaget for udbytte- og avancebeskatning af aktieposter, hvor ejerandelen udgør mere end 10 pct. af aktiekapitalen.

- For at imødegå en generelt højere beskatning vil SmallCap Danmark A/S fremover i de tilfælde, hvor en afvejning af risiko investeringspotentiale tilsiger det, arbejde på at øge vægtningen af aktieposter med en ejerandel på over 10 pct., forklarer Smallcap Danmark.

Selskabet lover at udsende en meddelelse, hvis vægtningen af den slags store aktieposter kommer til at overstige 33 pct. af Smallcaps egenkapital.

Smallcap Danmark har i dag tre aktieposter, hvor andelen er større end 10 pct. Det er i Egetæpper, BoConcept og Rias, og posterne udgør til sammen 19 pct. af Smallcaps egenkapital.

RB-Børsen