SmallCap Danmark tjente 205 millioner

SmallCap Danmark har offentliggjort et foreløbigt resultat for 2006. Resultatet før skat blev 205 mio. kr. mod 168 mio. kr. året før.

Nettooverskuddet endte på 193 mio. kr. mod 124 mio. kr. i 2005.

- Resultat efter skat er påvirket af, at selskabet i november 2006 ændrede den regnskabsmæssige metode til opgørelse af udskudt skat således, at skatten nu afspejler porteføljens aldersfordeling.

Ændringen har reduceret skatten i 2006 med 35 mio. kr. i forhold til den hidtidige opgørelsesmetode, oplyser selskabet. Årets resultat forrenter primo egenkapitalen med 55 pct. før skat mod 60 pct. året før.

For 2007 venter SmallCap Danmark et resultat, der lever op til selskabets langsigtede målsætning om en forrentning af primo egenkapitalen på mindst 15 pct. p.a. før skat.

RB-Børsen