Small Cap fik dundrende underskud i 2014

Trods stort underskud i 2014 ser selskabet Small Cap positivt på 2015, hvor der ventes et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat.

Læs mere
Fold sammen

En foreløbig opgørelse af Small Cap Danmarks resultat for 2014 viser et underskud før skat på 33,5 mio. kr., mens nettounderskuddet opgøres til 43,5 mio. kr. Det skal sammenholdes med overskud på henholdsvis 67,3 mio. kr. og 64,1 mio. kr. i 2013.

Selskabets benchmark, OMXCXC20-indekset, steg i 2014 med 4,1 pct.

Underskuddet forklares med tilbagegang i flere af selskabets store kerneinvesteringer, særligt DLH, Topsil og Boconcept.

Nettounderskuddet er desuden påvirket af en nedskrivning af selskabets skatteaktiv med 10 mio. kr.

- Nedskrivningen har ingen likviditetseffekt og afspejler den reducerede egenkapital og porteføljens høje andel af skattefrie investeringer (10 pct.-poster). Selskabet venter fortsat ikke at skulle betale skat i de kommende år, skriver Small Cap Danmark.

Det oplyses, at tallene ikke er reviderede, og der tages derfor forbehold for endelig opgørelse. Årsrapporten for 2014 ventes offentliggjort 17. marts 2015.

Selskabet ser positivt på 2015, hvor der ventes et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat.