Skuffende boligtal trækker aktierne ned

Skuffede tal for igangværende bolighandler lagde en øjeblikkelig dæmper på udviklingen i de amerikanske aktieindeks mandag eftermiddag.

I kontrast til moderat optimistiske futures før åbningen i Wall Street lagde de to store indeks Dow Jones og S&P 500 ud med negativ udvikling og fald på henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct., mens det teknologibaserede Nasdaq-indeks klarede sig med et marginalt fald.

Dermed er S&P 500 igen under indeks 1500, som indekset passerede fredag for første gang siden december 2007.

En stigning for den amerikanske ordreindgang for varige goder på 4 pct. i december lagde forud for åbningen op til et kursløft. Ikke alene var stigningen dobbelt så stor som ventet - niveauet er også det højeste siden december 2007. Men nøgletallet for igangværende bolighandler viste et fald på 4,3 pct. i december, mens analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet uændret aktivitet, og en ventet stigning på 11,5 pct. på årsbasis viste sig at blive på blot 4,9 pct.

Op til åbningen af handlen leverede Caterpillar, der er konjunkturafhængig storleverandør af entreprenørmaskiner, friske regnskabstal for fjerde kvartal. Det gik ikke helt så godt som ventet blandt analytikerne, der forudså et kvartalsoverskud på 1,70 dollar per aktie justeret for ikke-sammenlignelige poster. Men overskuddet blev kun 1,46 dollar per aktie. Korrigeret for nedskrivninger på en ringe kinesisk handel var resultatet dog bedre end ventet, rapporterer Bloomberg, og Caterpillars skøn for 2013 ligger tæt på analytikernes. Overskuddet ventes at blive 7-9 dollar pr. aktie ud af en omsætning på 60-68 mia. dollar. Selskabet venter bedre vækst i anden halvdel af indeværende regnskabsår.

I den første handelstime kvitterede aktiehandlerne med en kursstigning på 2,3 pct.

I blandt topplaceringerne i S&P 500 lå Biogen Idec med en stigning på 2,9 pct. efter et kvartalsregnskab, der ellers viste fald i overskuddet på næsten 3 pct. på grund af en skattesag og højere udgifter.