Skrantende fitness-kæde truer Parkens økonomi

Fitness-kæden Fitness dk er med en omsætning på næsten 400 mio. kr. et af de tungeste selskaber i Parken-koncernen. Men trods en voldsom ekspansion de senere år kæmper fitness-centrene fortsat med en svag indtjening, der i værste fald kan tvinge Parken til at foretage nedskrivninger på den merværdi på over 350 mio. kr., som Fitness dk er bogført til i Parkens eget regnskab. Det vil kunne æde en stor del af koncernens overskud.

Foto: Liselotte Sabroe. Kunderne i de danske fitness-centre har grund til at smile, fordi konkurrencen er blevet hårdere og presset på priserne skærpet. Men bundlinjerne er pressede, og det kan også presse værdien af bl.a. Fitnessdk-kæden.
Læs mere
Fold sammen
Der er kamp om de frie skabe og ledige håndvægte i Fitness dks mange centre her i januar, hvor en lang række danskere skal opfylde nytårsforsættet og forsøge at komme af med nogle af de ekstra kilo, som man tog på i løbet af julemåneden.

Men trods travlheden og de fyldte fitness-sale er Fitness dk, som ejes af Parken Sport & Entertainment, endnu ikke blevet en guldgrube.

Kæden, som Parken i sin tid købte af det nuværende bestyrelsesmedlem i koncernen Hans Henrik Palm, gav således sidste år et resultat før skat på godt ni millioner kr., og i år forventes der på baggrund af Parkens udmeldinger for tredje kvartal sidste år et samlet resultat før skat i 2008 på godt ti millioner kr.

Men i Parkens seneste årsregnskab står fitness-kæden bogført til at have en goodwill på 367 mio. kr. En værdi som Parken fastsætter, Fitness dk er værd i forhold til den pris på 300 mio. kr., man betalte for kæden.

Set i lyset af de senere års svage indtjening og den voldsomme konkurrence på fitness-markedet, hvor konkurrenter som Fitness World aggressivt presser Fitness dk ved at tilbyde billigere medlemskaber, og nye centre dukker op overalt, påpeger den tidligere statsautoriserede revisor Per Otto Bech, at det millionbeløb meget vel kan være sat for højt.

Det kan i værste fald tvinge Parken og dermed formand Flemming Østergaard til at nedskrive det beløbet markant.

»Det kan undre, at Parken ikke nedskriver sin goodwill, når man tænker på situationen på fitness-markedet og samtidig kigger på, hvilke resultater Fitness dk har givet de senere år. Men det er klart, at en nedskrivning vil være dyrt for Parken, for det går direkte ud over resultatet og vil derfor gøre indhug i egenkapitalen,« siger han og peger på, at en nedskrivning af Parkens goodwill i Fitness dk på eksempelvis 100 mio. kr. således skal afregnes over selskabets resultatopgørelse og trækkes fra de 120 mio. kr., som Parken forventer i overskud i 2008.

Fitness dks helt store problem er den stærkt øgede konkurrence på fitness-markedet, hvor især konkurrenten Fitness World har givet hovedbrud i Parkens fitness-kæde.

Billigkædens indtog på det danske marked har nemlig betydet, at de såkaldte bindingsperioder er blevet ophævet. Det betyder, at hvor Fitnessdk før i tiden som hovedregel forlangte, at kunderne bandt sig for minimum et år, kan de ikke længere kræve det af kunderne, der reelt set kan melde sig ud efter kun en måned.

Bombe
Ifølge flere aktører i fitness-branchen er ophævelsen af bindingsperioderne generelt en bombe under markedet herhjemme, da danskerne i dag nu reelt i snit kun er medlem af en fitness-kæde i fire-fem måneder, hvor de blot for to år siden var medlem mindst halvandet år.

Aktieekspert Morten Langer fra Aktieugebrevet, der længe har fulgt Parkens økonomi tæt, påpeger, at Fitness dk-kæden langt fra har udviklet sig, som Parken forventede, da de købte kæden af det senere bestyrelsesmedlem i koncernen, Hans Henrik Palm.

»Fitness dk har slet ikke haft den vækst og den lønsomhed, som Parken antageligt havde regnet med. Derfor er jeg helt overbevist om, at Parken bør nedskrive sin goodwill betydeligt, for de forudsætninger, som de beregnede den ud fra, er ikke længere til stede,« siger han.

Ud over problemer med indtjeningen kæmper Fitness dk også med en betydelig kortfristet gæld på over 100 mio. kr., hvoraf Parken har været nødt til at stille godt 50 mio. kr. til rådighed for fitness-kæden.

De penge har blandt andet været nødvendige, fordi fitness-kæden, som Parken købte i april 2006, reelt var en fusion mellem tre forskellige kæder nemlig Hard Work Studios, Fin Form og Fitness dk. Derfor har det krævet massive investeringer fra Parkens side for at få de forskellige centre moderniseret og ombygget, så de alle har samme standard.

PSE har nu smækket regnskabsbøgerne i for regnskabsåret 2008, hvor der forventes et overskud før skat og periodisering af swaps på 120 mio. kr.

Nu venter der hårdt benarbejde for ledelsen i PSE, der skal overbevise revisorerne – KPMG, kendt for blandt andet at have været revisorer for IT Factory – at den bogførte goodwill i Fitness dk på 367 mio. kr. fortsat er forsvarlig.

Denne værdifastsættelse baserer man bl.a. på, hvad det fremtidige indtjeningspotentiale er i selskabet. Og her kan de ændrede markedsvilkår i branchen, hvor de andre aktørers aggressivitet presser Fitness dk hårdt, betyde, at KPMG vil have disse indtjeningsforventninger skruet ned, hvorfor der skal nedskrives på goodwill. Det vil ramme Parkens bundlinje hårdt, ligesom det vil skære i egenkapitalen.

Berlingske Business har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Flemming Østergaard og direktør i Fitness dk, Steen Keller.