Skjern Bank venter negativt res. før skat i niveauet 55 mio kr

Læs mere
Fold sammen
Skjern Bank meldte sig torsdag i køen af småbanker, der nedjusterer efter et frygteligt fjerde kvartal. Kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til bankpakke rykkede resultatforvenitngerne ned fra et lille plus til et noget større minus.

De meget negative finansielle markeder i årets sidste måneder har medført, at Skjern Banks urealiserede negative kursreguleringer for regnskabsåret 2008 ventes at blive i niveauet 53 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. mere end ved udgangen af 3. kvartal 2008. Samtidig påvirkes bankens nedskrivninger negativt af følgerne af finanskrisen, herunder betalingen til den såkaldte Bankpakke, hvilket totalt øger den negative driftspåvirkning med i størrelsesordenen 30-35 mio. kr.

Nu ventes årsresultatet at blive et negativt resultat før skat i størrelsesordenen 55-60 mio. kr. Tidligere - i oktober - var forventningen et "mindre positivt resultat".

- Resultatet er utilfredsstillende, men banken har fortsat et godt kapitalberedskab med en solvens i niveauet 12,5 pct., hvor bankens individuelt opgjorte solvensbehov vil være ca. 7,5 pct. Til yderligere information vedrørende bankens kapitalforhold kan oplyses, at første del af bankens samlede supplerende kapital forfalder ultimo 2014. Banken har et uændret stærkt likviditetsberedskab med en overdækning i forhold til lovens krav på ca. 150 pct., anføres det slutteligt i meddelelsen.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )