Skjern Bank: Lille tilbagegang fra højt niveau

 

Skjern Bank evnede ikke at slå sidste års rekord i halvårsregnskabet. Overskuddet før skat er faldet med 3 mio. kr. til 45 mio. kr.

 

Større omkostninger og nedskrivninger på udlån hører blandt forklaringen på det lavere resultat. Der har været ekstraordinære udgifter til et nyt hovedsæde i Skjern, men sidste år gik et tilsvarende beløb til bankens 100 års-jubilæum.

 

- Stigningen i omkostningerne skal ses i sammenhæng med, at Skjern Bank har udvidet medarbejderstaben fra 118,5 til 134 omregnet til heltidsansatte, ligesom banken har anvendt øgede omkostninger til udvikling og markedsføring, står der i halvårsmeddelelsen.

 

Omkostningerne er øget med godt 9 mio. kr. til 64 mio. kr. Samtidig er værdien af udlånene nedskrevet med små 5 mio. kr., mens de sidste år blev opskrevet med 1 mio. kr. Det kunne ikke opvejes af en stigning i nettorente- og gebyrindtægterne på 7 mio. kr. og en stigning på 2 mio. kr. i bankens kursgevinster.

 

For hele 2007 venter ledelsen fortsat et overskud før skat på 80-90 mio. kr.

 

Af regnskabet fremgår det i øvrigt, at Skjern Bank har gjort Færøerne til et strategisk vækstområde. Ledelsen har desuden besluttet at åbne afdelinger med 6-7 ansatte både i København og Århus.

 

# Halvårsregnskab - Skjern Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 66,4 59,3

 

Kursregulering: +17,7 +15,7

 

Nedskrivninger på udlån: 4,7 -1,0

 

Resultat før skat: 45,2 48,5

 

Nettoresultat: 36,0 34,9 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )