Skattesænkning kan løfte aktiekurserne

Ny analyse vurderer, at en lavere selskabsskat medfører større overskud for flere af Danmarks største aktieselskaber. William Demant, Topdanmark og Danske Bank er blandt vinderne.

Regeringens udspil om at sænke selskabsskatten fra 28 procent til 22 procent vil ifølge en analyse fra Jyske Markets medføre store stigninger i aktiekurserne.

Den lavere skat vil isoleret set medføre stigninger i overskuddet på 8,3 procent i danske selskaber - og dermed hæve aktiekursernw.

Analysen fremhæver at selskaber med lav gældsætning har størst potentiale til at få gavn af den nye selskabsskat. Helt positivt ser det ud for William Demant, Topdanmark og Danske Bank, men også andre danske sværvægtere, som A. P. Møller, Novo Nordisk og Coloplast, forventes at kunne øge deres overskud som en følge af skatteudspillet.

Jyske Markets siger i en kommentar til analysen:

" Bliver udkastet vedtaget, forventer vi en række opjusteringer af estimater fra både analytikere og selskaberne, hvilket bør være understøttende for aktiekurserne."

Overordnet set vil det især være finanssektoren, der kan høste frugterne af en lavere skat, da de ikke rammes af de forringede rentefradragsmuligheder.

"Bankerne og forsikringsselskaberne vil således alt-andet-lige blive påvirket direkte på bundlinien af selskabsskattenedsættelsen" vurderer Jyske Markets i Tema-analysen.