Skatteministeriet fastholder udskældte regler for investeringsfonde

Den danske finanssektor har i årevis efterlyst nye regler som gør det nemmere at sælge danske investeringsforeninger i udlandet og nemmere for udenlandske foreninger at komme ind herhjemme. Det kunne give masser af job og andre fordele. Men Skatteministeriet afviser nu, at der er behov for at lave noget om.

Foto: Mads Nissen.
Læs mere
Fold sammen

Danmark har i årevis været omkredset af en slags skattemur, som gør det vanskeligt for private investorer at sætte sparepenge i udenlandske investeringsinstitutter, ligesom udenlandske investeringsforeninger har haft svært ved at komme ind på det danske marked.

Derfor har Skatteministeriet i tre år arbejdet på at analysere området, og finde ud af, om noget med fordel kan laves om.

Fredag blev den 179 sider store rapport om beskatningen af investeringsinstitutter så offentliggjort, og konklusionen er stort set, at de eksisterende regler er gode nok, og det er både for dyrt og besværligt at lave noget som helst om.

De danske skatteregler for investeringsfonde har ellers været under massiv kritik fra alle sider de seneste år.

Investeringsforeningerne har beskyldt reglerne for at bremse deres eksport til andre lande, mens investorerne har beskyldt skattereglerne for at være en betydelig hindring for at få adgang til billige udenlandske fonde.

Men den kritik er skatteminister Karsten Laurtizen (V) slet ikke enig i.

»Det ser ud til at de danske regler i det store og hele virker efter hensigten, og eksporten af investeringsprodukter nåede sidste år et rekordniveau. Men jeg er som skatteminister selvfølgelig åben for at se på, om vi kan skrue skattereglerne mere hensigtsmæssigt sammen,« siger Karsten Lauritzen i en kommentar til rapporten.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, det er bedre at lave ændringer »ad fordøren,« det vil sige ved at nedsætte skatten på personers aktie- og kapitalindkomst, frem for at gå ind og lave mere tekniske og specifikke småændringer andre steder. Det vil også kunne forenkle reglerne.

Beskatningen af investeringsinstitutterne hviler især på nogle få centrale principper. For det første tilstræbes neutralitet. Det vil blandt andet sige, at en dansker, der investerer i en aktie eller obligation, bør beskattes på samme måde, uanset om aktien eller obligationen er købt direkte eller via et investeringsinstitut. Reglerne for såkaldt minimumsbeskattede institutter sikrer, at dette i vidt omfang er opfyldt, og reglerne kan næppe forenkles yderligere uden at fravige neutralitetsprincippet.

Et andet bærende princip er, at Danmark beskatter udbytter, der føres ud af landet. Det er vurderingen i analysen, at beskatningen af udbytter til udenlandske investorer ikke begrænser deres investeringer i Danmark i særligt omfang. En lempelse af udbyttebeskatningen for udenlandske investorer vil således i mange tilfælde blot føre til, at Danmark afgiver skatteprovenu til investors hjemland – uden at beskatningen af investoren mindskes.

Analysen vil danne afsæt for den fremadrettede diskussion om skattereglerne for investeringsinstitutterne og investorerne. Som opfølgning på analysen vil Skatteministeriet fortsætte dialogen med investeringsfondsbranchen med henblik på at afdække, om der er andre veje at gå.