Sjælsø Gruppen sælger tre ejendomme

Sjælsø Gruppen har solgt tre ejendomme for 500 mio. kr. og præciserer samtidig sine forventninger til 2006.

Herefter ventes et overskud før skat på 725 mio. kr. mod et tidligere ventet overskud på 700-800 mio. kr.

Forventningerne om et overskud i 2007 på 800-1000 mio. kr. fastholdes.

RB-Børsen