Sjælsø Gruppen laver lille nedjustering

Usikkerhed om tidsplaner betyder, at den nordsjællandske ejendomskoncern Sjælsø må nedjustere sine forventninger til hele 2007.

Halvårsregnskabet fra det nordsjællandske developerselskab Sjælsø Gruppen bød på en marginal nedjustering af forventningerne. Overskuddet i 2007 ventes dog fortsat at nærme sig en milliard kroner.

Selskabet venter nu et overskud på på mellem 800 og 900 mio. kr., mens den tidligere forventning til overskuddet lød på et overskud mellem 800 og 1000 mio. kr.

- Baggrunden for det udmeldte resultatinterval skyldes, at der kan være usikkerhed forbundet med den tidsmæssige gennemførelse af enkelte projekter, herunder tidspunktet for indgåelse af leje- og salgsaftaler, skriver Sjælsø Gruppen i sit halvårsregnskab.

Sjælsø Gruppen er kommet ud af årets første seks måneder med et overskud før skat på 347 mio. kr. mod et overskud på 322 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Egenkapitalen er i perioden blevet forrentet med 31,3 pct. Resultatet og egenkapitalforrentningen anses for tilfredsstillende. Sjælsø Gruppen har til stadighed fokus på optimering af likviditet og cash-flow. Der er frigjort mere end kr. 500 mio. i fri likviditet i 1. halvår 2007, og for hele 2007 for ventes en betydelig fri likviditet, skriver selskabet i regnskabet.

RB-Børsen